Septembertrollet 2021 (SMK Vingåker)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Vid fel och brister kontakta oss gärna på info@resultattavlan.se Vi kommer inte hinna fixa något till den pågående tävlingen men förhoppningsvis till nästa tävling.


Omgång:Final

1
C
2 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 14 2 5 7
43 Sebastian Flink Saab MK Ran 14 7 7 0S
45 Zackarias Granat Volvo Degerfors RC 15 4 7 4
46 Patric Björling Saab Katrineholms MK 14 2 7 5
48 Göran Söderlund Saab SMK Vingåker 15 5 5 5
52 Jonas Svensson Volvo Filipstads MC 14 7 2 5
3
B
25 Edvin Johansson Volvo MK Ran 15 3 5 7
26 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 18 7 7 4
29 Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 17 7 7 3
32 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 16 4 7 5
36 Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 17 5 5 7
46 Patric Björling Saab Katrineholms MK 14 2 7 5
6
A
7 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 18 7 4 7
11 Magnus Jansson Saab Grödinge MK 21 7 7 7
20 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 19 5 7V 7
22 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
32 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 16 4 7 5
41 Richard Selander Saab SMK Köping 18 7 4 7

Omgång:3

36
23 Kalle Karlsson Volvo Eskilstuna MK 6 5 1 0EB
25 Edvin Johansson Volvo MK Ran 15 3 5 7
28 Kristofer Elsinen Volvo Gnesta MK 8 1 5 2
32 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 16 4 7 5
39 Johan Eriksson Volkswagen SMK Vingåker 8 2 3 3
42 Jerry Uppa Opel Eskilstuna MK 11 4 3 4V
37
19 Lukas Thor Saab Östernärkes RMC john ekströms bygg AB, örebro 10 5 5 0EB
26 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 18 7 7 4
41 Richard Selander Saab SMK Köping 18 7 4 7
48 Göran Söderlund Saab SMK Vingåker 15 5 5 5
50 Niklas Solstad Volvo Hallsberg MK 5 0S 2 3T
38
9 Johan Saarela Saab Degerfors RC 12 3 5 4
11 Magnus Jansson Saab Grödinge MK 21 7 7 7
12 Kevin Mattsson Saab Östernärkes RMC 7 4 1 2
31 Benny Karlsson Volvo Mk-Speed Benny K:s Alltjänst AB 13 4 4 5
44 Örjan Åkerstrand Saab Östernärke RMC John Ekströms Bygg Örebro 2 0B 2 0EB
51 Jörgen Grabmüller Volvo Västerås MS 7 0B 4 3
39
2 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 14 2 5 7
4 Pontus Åkerlind Volvo Flenms 4 4 0SV 0B
5 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 0 0B 0EB 0EB
6 Rasmus Lidström Volvo Flens MS 11 5 3 3
8 Johan Hallgren Saab Hagfors MK 10 2 3 5
47 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 6 0B 2 4
40
14 Ludwig Eklöf Volvo Eskilstuna MK 7 7 0B 0EB
22 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
34 Patrik Smedberg Mitsubishi Kolsva MS 9 3 3 3
40 Tommy Granat Volvo Degerfors RC 10 4 4 2
45 Zackarias Granat Volvo Degerfors RC 15 4 7 4
46 Patric Björling Saab Katrineholms MK 14 2 7 5
41
10 Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 7 3 4 0B
20 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 19 5 7V 7
30 Freddy Larsson Volvo Hällefors MK 10 4 2 4
43 Sebastian Flink Saab MK Ran 14 7 7 0S
52 Jonas Svensson Volvo Filipstads MC 14 7 2 5
42
17 Mikael Andersson Volvo Östgöta Bf RH AUTORIKT AB 9 5 2 2
21 Tobias Boström BMW Hallsbergs MK 9 2 3 4
27 Johnny Andersson Volvo SMK Linde 9 3 3 3
33 Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 13 4 4 5
36 Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 17 5 5 7
43
1 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 10 5 5 0S
3 Kim Christensen Saab SMK Vingåker 12 3 5T 4
7 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 18 7 4 7
15 Richard Pettersson Saab Storfors MK 8 0B 3 5
24 Stefan Öster Volvo SHRA Lindesberg 7 1 4 2
29 Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 17 7 7 3

Omgång:2

22
21 Tobias Boström BMW Hallsbergs MK 9 2 3 4
24 Stefan Öster Volvo SHRA Lindesberg 7 1 4 2
28 Kristofer Elsinen Volvo Gnesta MK 8 1 5 2
32 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 16 4 7 5
44 Örjan Åkerstrand Saab Östernärke RMC John Ekströms Bygg Örebro 2 0B 2 0EB
23
17 Mikael Andersson Volvo Östgöta Bf RH AUTORIKT AB 9 5 2 2
19 Lukas Thor Saab Östernärkes RMC john ekströms bygg AB, örebro 10 5 5 0EB
23 Kalle Karlsson Volvo Eskilstuna MK 6 5 1 0EB
29 Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 17 7 7 3
34 Patrik Smedberg Mitsubishi Kolsva MS 9 3 3 3
37 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker 9 5 4
24
5 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 0 0B 0EB 0EB
26 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 18 7 7 4
36 Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 17 5 5 7
40 Tommy Granat Volvo Degerfors RC 10 4 4 2
42 Jerry Uppa Opel Eskilstuna MK 11 4 3 4V
25
8 Johan Hallgren Saab Hagfors MK 10 2 3 5
12 Kevin Mattsson Saab Östernärkes RMC 7 4 1 2
25 Edvin Johansson Volvo MK Ran 15 3 5 7
30 Freddy Larsson Volvo Hällefors MK 10 4 2 4
41 Richard Selander Saab SMK Köping 18 7 4 7
45 Zackarias Granat Volvo Degerfors RC 15 4 7 4
26
6 Rasmus Lidström Volvo Flens MS 11 5 3 3
7 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 18 7 4 7
11 Magnus Jansson Saab Grödinge MK 21 7 7 7
48 Göran Söderlund Saab SMK Vingåker 15 5 5 5
52 Jonas Svensson Volvo Filipstads MC 14 7 2 5
27
2 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 14 2 5 7
15 Richard Pettersson Saab Storfors MK 8 0B 3 5
33 Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 13 4 4 5
46 Patric Björling Saab Katrineholms MK 14 2 7 5
50 Niklas Solstad Volvo Hallsberg MK 5 0S 2 3T
28
4 Pontus Åkerlind Volvo Flenms 4 4 0SV 0B
9 Johan Saarela Saab Degerfors RC 12 3 5 4
10 Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 7 3 4 0B
22 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
27 Johnny Andersson Volvo SMK Linde 9 3 3 3
29
3 Kim Christensen Saab SMK Vingåker 12 3 5T 4
13 Andreas Ledin Saab MK Kopparberg Ledin Motorsport 1 1 0EB
31 Benny Karlsson Volvo Mk-Speed Benny K:s Alltjänst AB 13 4 4 5
43 Sebastian Flink Saab MK Ran 14 7 7 0S
47 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 6 0B 2 4
49 Markus Karlsson Saab Gnesta MK TEAM APELSIN 6 3V 3
30
1 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 10 5 5 0S
14 Ludwig Eklöf Volvo Eskilstuna MK 7 7 0B 0EB
20 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 19 5 7V 7
39 Johan Eriksson Volkswagen SMK Vingåker 8 2 3 3
51 Jörgen Grabmüller Volvo Västerås MS 7 0B 4 3

Omgång:1

7
5 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 0 0B 0EB 0EB
12 Kevin Mattsson Saab Östernärkes RMC 7 4 1 2
16 Carl Eriksson Volvo Strängnäs AMS 0 0SB
20 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 19 5 7V 7
27 Johnny Andersson Volvo SMK Linde 9 3 3 3
41 Richard Selander Saab SMK Köping 18 7 4 7
8
2 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 14 2 5 7
17 Mikael Andersson Volvo Östgöta Bf RH AUTORIKT AB 9 5 2 2
22 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
25 Edvin Johansson Volvo MK Ran 15 3 5 7
28 Kristofer Elsinen Volvo Gnesta MK 8 1 5 2
31 Benny Karlsson Volvo Mk-Speed Benny K:s Alltjänst AB 13 4 4 5
9
8 Johan Hallgren Saab Hagfors MK 10 2 3 5
19 Lukas Thor Saab Östernärkes RMC john ekströms bygg AB, örebro 10 5 5 0EB
24 Stefan Öster Volvo SHRA Lindesberg 7 1 4 2
40 Tommy Granat Volvo Degerfors RC 10 4 4 2
49 Markus Karlsson Saab Gnesta MK TEAM APELSIN 6 3V 3
52 Jonas Svensson Volvo Filipstads MC 14 7 2 5
10
7 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 18 7 4 7
9 Johan Saarela Saab Degerfors RC 12 3 5 4
18 Andreas Norbergh Volvo Flens MS 0 0B 0
33 Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 13 4 4 5
37 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker 9 5 4
47 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 6 0B 2 4
11
3 Kim Christensen Saab SMK Vingåker 12 3 5T 4
21 Tobias Boström BMW Hallsbergs MK 9 2 3 4
23 Kalle Karlsson Volvo Eskilstuna MK 6 5 1 0EB
26 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks 18 7 7 4
45 Zackarias Granat Volvo Degerfors RC 15 4 7 4
12
4 Pontus Åkerlind Volvo Flenms 4 4 0SV 0B
34 Patrik Smedberg Mitsubishi Kolsva MS 9 3 3 3
36 Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 17 5 5 7
39 Johan Eriksson Volkswagen SMK Vingåker 8 2 3 3
43 Sebastian Flink Saab MK Ran 14 7 7 0S
13
14 Ludwig Eklöf Volvo Eskilstuna MK 7 7 0B 0EB
15 Richard Pettersson Saab Storfors MK 8 0B 3 5
30 Freddy Larsson Volvo Hällefors MK 10 4 2 4
38 Gabriel Parkatti Volvo Kolsva MS 0 0B
44 Örjan Åkerstrand Saab Östernärke RMC John Ekströms Bygg Örebro 2 0B 2 0EB
48 Göran Söderlund Saab SMK Vingåker 15 5 5 5
14
1 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 10 5 5 0S
10 Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 7 3 4 0B
11 Magnus Jansson Saab Grödinge MK 21 7 7 7
13 Andreas Ledin Saab MK Kopparberg Ledin Motorsport 1 1 0EB
32 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 16 4 7 5
46 Patric Björling Saab Katrineholms MK 14 2 7 5
15
6 Rasmus Lidström Volvo Flens MS 11 5 3 3
29 Jimmie Sahlberg Volvo Hallsbergs MK 17 7 7 3
42 Jerry Uppa Opel Eskilstuna MK 11 4 3 4V
50 Niklas Solstad Volvo Hallsberg MK 5 0S 2 3T
51 Jörgen Grabmüller Volvo Västerås MS 7 0B 4 3

Omgång:Final

2
B
904 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 10 0B 5 5
907 Emelie Solstad Volvo Hallsbergs MK 11 3 3V 5
909 Per Ström Opel MSK Hammaren 13 5 5 3
913 Emilie Östmark Peugeot Kolsva MS 11 4 4 3
914 Evelina Ekström Larsen Saab Östernärkes RMC Ekströms Bygg AB i Örebro 11 7 0B 4V
917 Maja Fritz Saab Östernärkes RMC 15 7V 3T 5
5
A
904 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 10 0B 5 5
906 Caroline Östmark Saab Kolsva MS Östmarks 21 7 7 7
908 Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 16 5 7 4
910 Victoria Björklund Opel Fjugesta MS 17 5 5 7
911 Melina Toven Saab Kolsva MS 18 4 7 7
922 Engla Johansson Saab Finspångs MS 18 7V 7 4

Omgång:3

33
904 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 10 0B 5 5
908 Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 16 5 7 4
910 Victoria Björklund Opel Fjugesta MS 17 5 5 7
915 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 9 2 4 3
918 Jennifer Eriksson Saab SMK Karlskoga 10 5 3 2
34
905 Fredrik Lidström Volvo Flens MS 7 3 2 2
911 Melina Toven Saab Kolsva MS 18 4 7 7
913 Emilie Östmark Peugeot Kolsva MS 11 4 4 3
917 Maja Fritz Saab Östernärkes RMC 15 7V 3T 5
921 Caroline Jansson Opel Hagfors MK 9 4 4 1
922 Engla Johansson Saab Finspångs MS 18 7V 7 4
35
906 Caroline Östmark Saab Kolsva MS Östmarks 21 7 7 7
907 Emelie Solstad Volvo Hallsbergs MK 11 3 3V 5
909 Per Ström Opel MSK Hammaren 13 5 5 3
912 Fanny Skålberg Volvo SMK Arboga 8 3 5 0B
914 Evelina Ekström Larsen Saab Östernärkes RMC Ekströms Bygg AB i Örebro 11 7 0B 4V
919 Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK TEAM APELSIN 4 0S 4 0B

Omgång:2

18
904 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 10 0B 5 5
905 Fredrik Lidström Volvo Flens MS 7 3 2 2
907 Emelie Solstad Volvo Hallsbergs MK 11 3 3V 5
919 Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK TEAM APELSIN 4 0S 4 0B
922 Engla Johansson Saab Finspångs MS 18 7V 7 4
19
909 Per Ström Opel MSK Hammaren 13 5 5 3
911 Melina Toven Saab Kolsva MS 18 4 7 7
915 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 9 2 4 3
917 Maja Fritz Saab Östernärkes RMC 15 7V 3T 5
20
908 Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 16 5 7 4
912 Fanny Skålberg Volvo SMK Arboga 8 3 5 0B
914 Evelina Ekström Larsen Saab Östernärkes RMC Ekströms Bygg AB i Örebro 11 7 0B 4V
921 Caroline Jansson Opel Hagfors MK 9 4 4 1
21
901 Frida Söder Volvo Team Mikro BSK 0 0B 0B
906 Caroline Östmark Saab Kolsva MS Östmarks 21 7 7 7
910 Victoria Björklund Opel Fjugesta MS 17 5 5 7
913 Emilie Östmark Peugeot Kolsva MS 11 4 4 3
916 Nellie Höök Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil Ab 0 0S 0EB
918 Jennifer Eriksson Saab SMK Karlskoga 10 5 3 2

Omgång:1

3
901 Frida Söder Volvo Team Mikro BSK 0 0B 0B
907 Emelie Solstad Volvo Hallsbergs MK 11 3 3V 5
909 Per Ström Opel MSK Hammaren 13 5 5 3
911 Melina Toven Saab Kolsva MS 18 4 7 7
915 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 9 2 4 3
922 Engla Johansson Saab Finspångs MS 18 7V 7 4
4
910 Victoria Björklund Opel Fjugesta MS 17 5 5 7
912 Fanny Skålberg Volvo SMK Arboga 8 3 5 0B
913 Emilie Östmark Peugeot Kolsva MS 11 4 4 3
917 Maja Fritz Saab Östernärkes RMC 15 7V 3T 5
919 Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK TEAM APELSIN 4 0S 4 0B
5
903 Tony Parkatti Volvo Kolsva MS 4 4 0
905 Fredrik Lidström Volvo Flens MS 7 3 2 2
908 Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 16 5 7 4
914 Evelina Ekström Larsen Saab Östernärkes RMC Ekströms Bygg AB i Örebro 11 7 0B 4V
916 Nellie Höök Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil Ab 0 0S 0EB
6
902 Anders Avelin Opel MSK Hammaren 0 0B 0
904 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 10 0B 5 5
906 Caroline Östmark Saab Kolsva MS Östmarks 21 7 7 7
918 Jennifer Eriksson Saab SMK Karlskoga 10 5 3 2
921 Caroline Jansson Opel Hagfors MK 9 4 4 1

Omgång:Final

4
A
602 Elias Mattsson Saab Östernärke RMC 11 7 4 0S
604 Hampus Åkerlind Volvo Flen 13 3 5 5
607 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 12 5 0EB 7
609 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 7 5
611 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks bildemontering 14 2 5 7
613 Alice Bleckur Saab Team Mikro BSK 11 4 3 4

Omgång:3

31
602 Elias Mattsson Saab Östernärke RMC 11 7 4 0S
608 Ida Ekström Thor Volvo Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 7 3 2 2
609 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 7 5
610 Gabriel Lundqvist Hyundai Fagersta MK 10 4 3 3
611 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks bildemontering 14 2 5 7
613 Alice Bleckur Saab Team Mikro BSK 11 4 3 4
32
604 Hampus Åkerlind Volvo Flen 13 3 5 5
605 Kajsa Ryman Saab Team Mikro BSK 7 0EB 4 3
606 Elias Larsson Opel Kolsva MS 9 5 0S 4
607 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 12 5 0EB 7
612 Emil Fällman Volvo SMK Vingåker 8 1 7 0B

Omgång:2

16
605 Kajsa Ryman Saab Team Mikro BSK 7 0EB 4 3
607 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 12 5 0EB 7
608 Ida Ekström Thor Volvo Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 7 3 2 2
610 Gabriel Lundqvist Hyundai Fagersta MK 10 4 3 3
611 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks bildemontering 14 2 5 7
612 Emil Fällman Volvo SMK Vingåker 8 1 7 0B
17
602 Elias Mattsson Saab Östernärke RMC 11 7 4 0S
604 Hampus Åkerlind Volvo Flen 13 3 5 5
606 Elias Larsson Opel Kolsva MS 9 5 0S 4
609 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 7 5
613 Alice Bleckur Saab Team Mikro BSK 11 4 3 4

Omgång:1

1
604 Hampus Åkerlind Volvo Flen 13 3 5 5
607 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 12 5 0EB 7
609 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 7 5
611 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks bildemontering 14 2 5 7
612 Emil Fällman Volvo SMK Vingåker 8 1 7 0B
613 Alice Bleckur Saab Team Mikro BSK 11 4 3 4
2
602 Elias Mattsson Saab Östernärke RMC 11 7 4 0S
605 Kajsa Ryman Saab Team Mikro BSK 7 0EB 4 3
606 Elias Larsson Opel Kolsva MS 9 5 0S 4
608 Ida Ekström Thor Volvo Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 7 3 2 2
610 Gabriel Lundqvist Hyundai Fagersta MK 10 4 3 3