JERNBRO OPEN (Gestrike Racing Team)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Vid fel och brister kontakta oss gärna på info@resultattavlan.se Vi kommer inte hinna fixa något till den pågående tävlingen men förhoppningsvis till nästa tävling.


Omgång:Final

1
None
102 Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 11 3 4 4
103 Adam Fahlen Saab Haninge MK 11 5 3 3
104 Victor Skoog Volvo SMK Eda 12 7 5 0S
110 Melwin Tongring Saab Vansbro MK 10 3 3 4
125 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 12 0S 5 7
142 Emanuel Jonsson Volvo Bollnäs MK 11 5 4 2
2
None
118 Oscar Eriksson Volvo Sunnansjö MK Da transport AB Grängesberg 12 7 4 1
122 Hugo Bengtsson Saab Malungs MK 10 0B 5 5
136 Albin Karlsson Saab SMK Hedemora Team Sirpa Racing 11 7 0S 4
146 Elin Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 10 5 0S 5
151 Emil Lagergren Saab Borlänge MK 12 7 0S 5
158 Samuel Larsson Volvo Gestrike RT 11 4 4 3
5
D
106 Emil Enner Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 13 5 1 7
116 Hampus Wretman Volvo Haninge MK 13 4 2 7
125 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 12 0S 5 7
138 Elias Bergström Volvo Ljusdal MS 13 4 7 2
149 Viggo Forsberg Volvo Hofors MK 13 3 7 3
151 Emil Lagergren Saab Borlänge MK 12 7 0S 5
7
C
132 Dag Gilberg Saab Gestrike RT 14 2 7 5
143 Ahlina Nordqvist Saab Gestrike RT 14 4 7 3
144 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks Bildemontering 14 7 3 4
148 Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumekmotorsport 14 4 5 5
151 Emil Lagergren Saab Borlänge MK 12 7 0S 5
155 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 14 5 5 4
9
B
111 Anton Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS Folkrace Festival 16 7 4 5
113 Ludvig Åkerlind Volvo Gestrike RT 16 7 2 7
120 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 17 7 7 3
133 Arvid Eriksson Saab AMF Årsunda 15 5 5 5
145 Isak Westerlund Saab Östhammars MK 15 3 7 5
151 Emil Lagergren Saab Borlänge MK 12 7 0S 5
11
A
108 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 21 7 7 7
109 Pontus Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek motorsport 18 4 7 7
120 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 17 7 7 3
127 Joel Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 17 5 5 7
129 Oskar Svensson Volvo SMK Hälsinge 19 5 7 7
153 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 21 7 7 7

Omgång:3

52
102 Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 11 3 4 4
108 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 21 7 7 7
140 Markus Frönestedt Saab AMF Årsunda 6 3 3 0B
147 Leon Svensson Volvo SMK Söderhamn 2 0B 2 0B
148 Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumekmotorsport 14 4 5 5
156 Elwira Olausson Toyota SMK Gävle Folkrace Kills Cancer 10 3 4 3
53
103 Adam Fahlen Saab Haninge MK 11 5 3 3
118 Oscar Eriksson Volvo Sunnansjö MK Da transport AB Grängesberg 12 7 4 1
122 Hugo Bengtsson Saab Malungs MK 10 0B 5 5
127 Joel Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 17 5 5 7
136 Albin Karlsson Saab SMK Hedemora Team Sirpa Racing 11 7 0S 4
142 Emanuel Jonsson Volvo Bollnäs MK 11 5 4 2
54
106 Emil Enner Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 13 5 1 7
114 Kim Håkansson Volvo Bollnäs MK 0 0S 0B 0EB
144 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks Bildemontering 14 7 3 4
145 Isak Westerlund Saab Östhammars MK 15 3 7 5
158 Samuel Larsson Volvo Gestrike RT 11 4 4 3
55
101 Håkan Olsson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 8 5 3 0B
128 Elias Hermansson Saab SHRA Avesta 4 1 3 0S
129 Oskar Svensson Volvo SMK Hälsinge 19 5 7 7
137 Jasmin Lövgren Holmgren Opel Sandvikens MK 9 3 2 4
139 Lee Annerstedt Opel Films MK 8 1 4 3
146 Elin Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 10 5 0S 5
56
111 Anton Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS Folkrace Festival 16 7 4 5
116 Hampus Wretman Volvo Haninge MK 13 4 2 7
134 Nike Annerstedt Opel Films MK 4 0S 3 1
150 William Hermansson Saab SHRA Avesta 7 4 0S 3
155 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 14 5 5 4
159 Kevin Sandberg Berg Volvo Sunnansjö MK 6 2 2 2
57
105 Jesper Öberg Opel Gestrike RT 9 0S 5 4
124 Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 9 0B 4 5
125 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 12 0S 5 7
131 Philip Eriksson Saab SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB Hudiksvall 6 4 0B 2
143 Ahlina Nordqvist Saab Gestrike RT 14 4 7 3
152 Theo Lennartsson Volvo Woxnadalens MK Jan lennartsson 7 2 4 1
58
109 Pontus Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek motorsport 18 4 7 7
110 Melwin Tongring Saab Vansbro MK 10 3 3 4
119 Emilia Falk Toyota SMK Gävle 10 5 2 3
130 Amanda Winberg Volvo Bollnäs MK 5 4 0B 1
133 Arvid Eriksson Saab AMF Årsunda 15 5 5 5
138 Elias Bergström Volvo Ljusdal MS 13 4 7 2
59
104 Victor Skoog Volvo SMK Eda 12 7 5 0S
120 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 17 7 7 3
132 Dag Gilberg Saab Gestrike RT 14 2 7 5
135 Tyra Bjerge Saab MK Team Westom 6 2 0B 4
153 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 21 7 7 7
60
113 Ludvig Åkerlind Volvo Gestrike RT 16 7 2 7
141 Gabriel Parkatti Volvo Kolsva MS Gabriel Parkatti 10 3 5 2
149 Viggo Forsberg Volvo Hofors MK 13 3 7 3
151 Emil Lagergren Saab Borlänge MK 12 7 0S 5
154 Hanna Söderqvist Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 6 0B 2 4
157 Robin Olsson Saab Fagersta MK 10 5 5 0B

Omgång:2

27
103 Adam Fahlen Saab Haninge MK 11 5 3 3
139 Lee Annerstedt Opel Films MK 8 1 4 3
143 Ahlina Nordqvist Saab Gestrike RT 14 4 7 3
148 Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumekmotorsport 14 4 5 5
159 Kevin Sandberg Berg Volvo Sunnansjö MK 6 2 2 2
28
116 Hampus Wretman Volvo Haninge MK 13 4 2 7
135 Tyra Bjerge Saab MK Team Westom 6 2 0B 4
140 Markus Frönestedt Saab AMF Årsunda 6 3 3 0B
141 Gabriel Parkatti Volvo Kolsva MS Gabriel Parkatti 10 3 5 2
142 Emanuel Jonsson Volvo Bollnäs MK 11 5 4 2
145 Isak Westerlund Saab Östhammars MK 15 3 7 5
29
102 Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 11 3 4 4
121 Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 0 0B 0TB
122 Hugo Bengtsson Saab Malungs MK 10 0B 5 5
129 Oskar Svensson Volvo SMK Hälsinge 19 5 7 7
134 Nike Annerstedt Opel Films MK 4 0S 3 1
154 Hanna Söderqvist Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 6 0B 2 4
30
107 Hampus Bengtsson Saab Malungs MK 0 0B 0EB
125 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 12 0S 5 7
146 Elin Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 10 5 0S 5
153 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 21 7 7 7
156 Elwira Olausson Toyota SMK Gävle Folkrace Kills Cancer 10 3 4 3
31
110 Melwin Tongring Saab Vansbro MK 10 3 3 4
112 Felix Wallström Volvo SMK Hedemora 5 4 1
137 Jasmin Lövgren Holmgren Opel Sandvikens MK 9 3 2 4
149 Viggo Forsberg Volvo Hofors MK 13 3 7 3
152 Theo Lennartsson Volvo Woxnadalens MK Jan lennartsson 7 2 4 1
155 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 14 5 5 4
32
106 Emil Enner Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 13 5 1 7
108 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 21 7 7 7
111 Anton Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS Folkrace Festival 16 7 4 5
119 Emilia Falk Toyota SMK Gävle 10 5 2 3
128 Elias Hermansson Saab SHRA Avesta 4 1 3 0S
157 Robin Olsson Saab Fagersta MK 10 5 5 0B
33
101 Håkan Olsson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 8 5 3 0B
105 Jesper Öberg Opel Gestrike RT 9 0S 5 4
118 Oscar Eriksson Volvo Sunnansjö MK Da transport AB Grängesberg 12 7 4 1
138 Elias Bergström Volvo Ljusdal MS 13 4 7 2
147 Leon Svensson Volvo SMK Söderhamn 2 0B 2 0B
150 William Hermansson Saab SHRA Avesta 7 4 0S 3
34
104 Victor Skoog Volvo SMK Eda 12 7 5 0S
109 Pontus Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek motorsport 18 4 7 7
131 Philip Eriksson Saab SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB Hudiksvall 6 4 0B 2
136 Albin Karlsson Saab SMK Hedemora Team Sirpa Racing 11 7 0S 4
158 Samuel Larsson Volvo Gestrike RT 11 4 4 3
35
113 Ludvig Åkerlind Volvo Gestrike RT 16 7 2 7
120 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 17 7 7 3
124 Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 9 0B 4 5
127 Joel Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 17 5 5 7
130 Amanda Winberg Volvo Bollnäs MK 5 4 0B 1
144 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks Bildemontering 14 7 3 4
36
114 Kim Håkansson Volvo Bollnäs MK 0 0S 0B 0EB
123 Aaron Blomkvist Saab Hofors Motorklubb Team NS tak och fönster Ab 0 0B 0B
132 Dag Gilberg Saab Gestrike RT 14 2 7 5
133 Arvid Eriksson Saab AMF Årsunda 15 5 5 5
151 Emil Lagergren Saab Borlänge MK 12 7 0S 5

Omgång:1

1
133 Arvid Eriksson Saab AMF Årsunda 15 5 5 5
134 Nike Annerstedt Opel Films MK 4 0S 3 1
137 Jasmin Lövgren Holmgren Opel Sandvikens MK 9 3 2 4
143 Ahlina Nordqvist Saab Gestrike RT 14 4 7 3
144 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks Bildemontering 14 7 3 4
2
113 Ludvig Åkerlind Volvo Gestrike RT 16 7 2 7
114 Kim Håkansson Volvo Bollnäs MK 0 0S 0B 0EB
116 Hampus Wretman Volvo Haninge MK 13 4 2 7
119 Emilia Falk Toyota SMK Gävle 10 5 2 3
125 Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 12 0S 5 7
147 Leon Svensson Volvo SMK Söderhamn 2 0B 2 0B
3
104 Victor Skoog Volvo SMK Eda 12 7 5 0S
121 Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 0 0B 0TB
123 Aaron Blomkvist Saab Hofors Motorklubb Team NS tak och fönster Ab 0 0B 0B
138 Elias Bergström Volvo Ljusdal MS 13 4 7 2
140 Markus Frönestedt Saab AMF Årsunda 6 3 3 0B
146 Elin Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 10 5 0S 5
4
102 Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 11 3 4 4
103 Adam Fahlen Saab Haninge MK 11 5 3 3
109 Pontus Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek motorsport 18 4 7 7
128 Elias Hermansson Saab SHRA Avesta 4 1 3 0S
152 Theo Lennartsson Volvo Woxnadalens MK Jan lennartsson 7 2 4 1
153 Anton Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 21 7 7 7
5
107 Hampus Bengtsson Saab Malungs MK 0 0B 0EB
118 Oscar Eriksson Volvo Sunnansjö MK Da transport AB Grängesberg 12 7 4 1
130 Amanda Winberg Volvo Bollnäs MK 5 4 0B 1
145 Isak Westerlund Saab Östhammars MK 15 3 7 5
155 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 14 5 5 4
157 Robin Olsson Saab Fagersta MK 10 5 5 0B
6
106 Emil Enner Volvo Likenäs MK Team Värmland Motorsport 13 5 1 7
132 Dag Gilberg Saab Gestrike RT 14 2 7 5
136 Albin Karlsson Saab SMK Hedemora Team Sirpa Racing 11 7 0S 4
148 Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumekmotorsport 14 4 5 5
149 Viggo Forsberg Volvo Hofors MK 13 3 7 3
7
108 Gustaf Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motosport 21 7 7 7
124 Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 9 0B 4 5
129 Oskar Svensson Volvo SMK Hälsinge 19 5 7 7
141 Gabriel Parkatti Volvo Kolsva MS Gabriel Parkatti 10 3 5 2
158 Samuel Larsson Volvo Gestrike RT 11 4 4 3
159 Kevin Sandberg Berg Volvo Sunnansjö MK 6 2 2 2
8
105 Jesper Öberg Opel Gestrike RT 9 0S 5 4
111 Anton Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS Folkrace Festival 16 7 4 5
112 Felix Wallström Volvo SMK Hedemora 5 4 1
126 Rasmus Eriksson Opel Borlänge MK Jernbro Industrial 3 3
142 Emanuel Jonsson Volvo Bollnäs MK 11 5 4 2
154 Hanna Söderqvist Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 6 0B 2 4
9
101 Håkan Olsson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 8 5 3 0B
120 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 17 7 7 3
122 Hugo Bengtsson Saab Malungs MK 10 0B 5 5
131 Philip Eriksson Saab SMK Hälsinge Välsta Bildemontering AB Hudiksvall 6 4 0B 2
156 Elwira Olausson Toyota SMK Gävle Folkrace Kills Cancer 10 3 4 3
10
110 Melwin Tongring Saab Vansbro MK 10 3 3 4
127 Joel Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 17 5 5 7
135 Tyra Bjerge Saab MK Team Westom 6 2 0B 4
139 Lee Annerstedt Opel Films MK 8 1 4 3
150 William Hermansson Saab SHRA Avesta 7 4 0S 3
151 Emil Lagergren Saab Borlänge MK 12 7 0S 5

Omgång:Final

3
None
36 Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda Sundgrens åkeri ab 15 7 5 3
38 Niclas Blomkvist Saab SMK Gävle 14 0S 7 7
49 Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT Sundgrens Åkeri AB 14 5 5 4
56 Andreas Turner Saab Borlänge MK 13 5 3 5
67 Annika Isaksson Saab Hofors Motorklubb Team NS tak och fönster Ab 14 7 4 3
79 Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 15 7 3 5
4
None
13 Daniel Solberg Peugeot Munkfors MC 13 5 4 4
21 Jonas Klahr Volvo Mora MK 15 7 4 4
24 Peter Hagström Saab AMF Årsunda 15 3 5 7
85 Albin Hysing Opel SMK Dala 14 7 3 4
88 Alexander Jernberg Saab SMK Hälsinge 13 4 4 5
89 Stefan Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS FOLKRACEFESTIVAL 14 5 4 5
6
D
13 Daniel Solberg Peugeot Munkfors MC 13 5 4 4
18 Andreas Stålehammar Saab Gestrike RT TrafikCenter i Dalarna AB 16 5 4 7
31 Peter Vesslen Volvo SMK Hälsinge Misty Racing 16 7 7 2
36 Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda Sundgrens åkeri ab 15 7 5 3
61 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 16 7 7 2
69 Eddie Gilberg Alfa Gestrike RT Team Lumek Motorsport 16 4 5 7
8
C
4 Rasmus Jernberg Volvo Malungs MK 17 7 5 5
12 Johan Uhr Opel AMF Årsunda 17 7 3 7
44 Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 5 7 5
55 Henrik Edgren Peugeot Munkfors MC 16 4 5 7
69 Eddie Gilberg Alfa Gestrike RT Team Lumek Motorsport 16 4 5 7
77 Benny Karlsson Volvo MK Speed 17 5 7 5
10
B
4 Rasmus Jernberg Volvo Malungs MK 17 7 5 5
23 Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 17 3 7 7
29 Joni Rahkonen Saab Films MK 18 7 7 4
41 Tommy Hysing Opel SMK Dala 18 7 7 4
60 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
87 Tobias Svärd Saab MK Orion 17 3 7 7
12
A
16 Rickard Andersson Saab Eskilstuna MK 21 7 7 7
58 Lars Börser Volvo Ljusdals MS 19 7 7 5
66 Johan Kahlin Volvo Årjängs MK 19 7 5 7
76 Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Opus bilprovning 21 7 7 7
87 Tobias Svärd Saab MK Orion 17 3 7 7
96 Daniel Svensson Saab AMF Årsunda 19 5 7 7

Omgång:3

61
19 Felicia Nygren Volvo Ljusdals MS 11 4 4 3
38 Niclas Blomkvist Saab SMK Gävle 14 0S 7 7
49 Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT Sundgrens Åkeri AB 14 5 5 4
77 Benny Karlsson Volvo MK Speed 17 5 7 5
94 Marcus Gladh Opel AMF Årsunda 3 3 0B 0EB
62
4 Rasmus Jernberg Volvo Malungs MK 17 7 5 5
28 Niclas Gustavsson Opel Hamre MK 7 5 0B 2
29 Joni Rahkonen Saab Films MK 18 7 7 4
64 Oskar Persson Volvo AMF Årsunda 1 0B 0S 1
66 Johan Kahlin Volvo Årjängs MK 19 7 5 7
81 Ola Andersson Volvo Silja Bil Racing Klubb 10 2 5 3
63
5 Gustav Nylen Saab AMF Årsunda 8 3 1 4
11 Emil ”Totte” Gustafsson Saab Ludvika MS 5 5 0S 0S
23 Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 17 3 7 7
31 Peter Vesslen Volvo SMK Hälsinge Misty Racing 16 7 7 2
65 Anton Eriksson Saab Gestrike RT 7 3 1 3
70 Ricky Turner Saab Borlänge MK 12 4 3 5
64
30 Jonatan Jansson Saab Kolsva MS 11 4 3 4
40 Karolina Olsson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 3 3 3
55 Henrik Edgren Peugeot Munkfors MC 16 4 5 7
57 Lennart Falk Toyota SMK Gävle 9 4 5 0S
78 Görgen Söderström Volvo Bollnäsmk 7 3 2 2
83 Ronny Källgren Volvo Gestrike RT 11 4 2 5
65
20 Kevin Åresund Volvo Hofors MK 7 2 2 3
41 Tommy Hysing Opel SMK Dala 18 7 7 4
44 Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 5 7 5
68 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 6 2 3 1
95 Adam Westlund Opel Gestrike RT Westlunds entreprenad AB 7 4 1 2
96 Daniel Svensson Saab AMF Årsunda 19 5 7 7
66
3 Lars Olof Sole Klahr Volkswagen Malungs MK 8 4 4 0EB
16 Rickard Andersson Saab Eskilstuna MK 21 7 7 7
45 Ewa Jäder Saab Gestrike RT Jäder Motorsport 3 1 2 0EB
59 Dan Olsson Saab SMK Gävle Jernbro Industrial 7 7 0B 0EB
71 Emili Andersson Opel AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 2 2 5
73 Urban Bergström Volvo Tväråns If OPUSBILPROVNING.SE 13 5 4 4
67
24 Peter Hagström Saab AMF Årsunda 15 3 5 7
27 Lukas Hedlund Saab Gestrike RT 9 5 0S 4
43 Oscar Bergman Saan Ljusdals MS 5 1 4 0S
72 Pontus Karlsson Opel Rasbo MK 8 5 3 0S
75 Anders Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 7 7 0S 0B
88 Alexander Jernberg Saab SMK Hälsinge 13 4 4 5
68
2 Dennis Olsson Volvo Woxnadalens MK 8 3 4 1
12 Johan Uhr Opel AMF Årsunda 17 7 3 7
60 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
61 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 16 7 7 2
67 Annika Isaksson Saab Hofors Motorklubb Team NS tak och fönster Ab 14 7 4 3
89 Stefan Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS FOLKRACEFESTIVAL 14 5 4 5
69
15 Elinore Selldén Audi SMK Hedemora 6 0SB 5 1
18 Andreas Stålehammar Saab Gestrike RT TrafikCenter i Dalarna AB 16 5 4 7
21 Jonas Klahr Volvo Mora MK 15 7 4 4
36 Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda Sundgrens åkeri ab 15 7 5 3
58 Lars Börser Volvo Ljusdals MS 19 7 7 5
93 Peter Winberg Volvo Bollnäs MK 5 2 1 2
70
10 Micke Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 2 2 0S 0EB
14 Andreas Öberg Opel Gestrike RT 12 5 7 0S
25 Mattias Grannas Saab Siljan BRK 11 4 3 4
62 Kevin Östlund Volvo Hofors MK 12 4 3 5
87 Tobias Svärd Saab MK Orion 17 3 7 7
71
32 Ture Boström Opel Järbo MK 11 4 4 3
33 Oskar Rosén Toyota Gestrike RT Team Svartflagg 9 3 5 1
54 Sebastian Rylander Volvo AMF Årsunda 9 3 4 2
76 Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Opus bilprovning 21 7 7 7
79 Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 15 7 3 5
85 Albin Hysing Opel SMK Dala 14 7 3 4
72
13 Daniel Solberg Peugeot Munkfors MC 13 5 4 4
34 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 5 1 4 0B
37 Daniel Andersson Opel AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 6 3 3 0B
56 Andreas Turner Saab Borlänge MK 13 5 3 5
69 Eddie Gilberg Alfa Gestrike RT Team Lumek Motorsport 16 4 5 7
84 Robin Green Opel SMK Hedemora 5 4 1 0B
73
35 Markus Virén Saab Ljusdals MS 7 3 0S 4
42 Tony Ohlsson Volkswagen SMK Nyköping 8 3 5 0B
51 Louise Malmström Saab Eskilstuna MK 3 1 2 0S
63 Daniel Hermansson Volvo SHRA Avesta Team Rävvåla Räjsing 12 3 2 7
91 Emil Gilberg Volkswagen Gestrike RT 4 4 0B 0B
92 Robin Engström Saab AMF Årsunda 9 2 2 5
74
7 Sven Olsson Volvo Woxnadalens MK 11 2 4 5
9 Malte Eriksson Saab AMF Årsunda 5 0B 5 0S
48 Victor Källgren Volvo Gestrike RT 7 2 5 0B
50 Casper Falk Toyota SMK Gävle Jizmo Design 10 5 5 0S
74 Henke Palm Volvo Ilsbo MK 12 5 3 4
90 Joakim Skilberg Volvo Mkspeed 11 2 2 7

Omgång:2

37
18 Andreas Stålehammar Saab Gestrike RT TrafikCenter i Dalarna AB 16 5 4 7
57 Lennart Falk Toyota SMK Gävle 9 4 5 0S
60 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
71 Emili Andersson Opel AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 2 2 5
85 Albin Hysing Opel SMK Dala 14 7 3 4
95 Adam Westlund Opel Gestrike RT Westlunds entreprenad AB 7 4 1 2
38
10 Micke Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 2 2 0S 0EB
26 Daniel Othzén Opel SMK Gävle 1 0B 1
33 Oskar Rosén Toyota Gestrike RT Team Svartflagg 9 3 5 1
43 Oscar Bergman Saan Ljusdals MS 5 1 4 0S
74 Henke Palm Volvo Ilsbo MK 12 5 3 4
77 Benny Karlsson Volvo MK Speed 17 5 7 5
39
7 Sven Olsson Volvo Woxnadalens MK 11 2 4 5
15 Elinore Selldén Audi SMK Hedemora 6 0SB 5 1
23 Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 17 3 7 7
64 Oskar Persson Volvo AMF Årsunda 1 0B 0S 1
80 Alexander Nordqvist Saab Gestrike RT 4 4 0B
40
3 Lars Olof Sole Klahr Volkswagen Malungs MK 8 4 4 0EB
5 Gustav Nylen Saab AMF Årsunda 8 3 1 4
50 Casper Falk Toyota SMK Gävle Jizmo Design 10 5 5 0S
62 Kevin Östlund Volvo Hofors MK 12 4 3 5
63 Daniel Hermansson Volvo SHRA Avesta Team Rävvåla Räjsing 12 3 2 7
76 Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Opus bilprovning 21 7 7 7
41
19 Felicia Nygren Volvo Ljusdals MS 11 4 4 3
29 Joni Rahkonen Saab Films MK 18 7 7 4
55 Henrik Edgren Peugeot Munkfors MC 16 4 5 7
68 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 6 2 3 1
75 Anders Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 7 7 0S 0B
92 Robin Engström Saab AMF Årsunda 9 2 2 5
42
36 Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda Sundgrens åkeri ab 15 7 5 3
44 Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 5 7 5
51 Louise Malmström Saab Eskilstuna MK 3 1 2 0S
72 Pontus Karlsson Opel Rasbo MK 8 5 3 0S
73 Urban Bergström Volvo Tväråns If OPUSBILPROVNING.SE 13 5 4 4
84 Robin Green Opel SMK Hedemora 5 4 1 0B
43
49 Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT Sundgrens Åkeri AB 14 5 5 4
56 Andreas Turner Saab Borlänge MK 13 5 3 5
58 Lars Börser Volvo Ljusdals MS 19 7 7 5
65 Anton Eriksson Saab Gestrike RT 7 3 1 3
89 Stefan Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS FOLKRACEFESTIVAL 14 5 4 5
90 Joakim Skilberg Volvo Mkspeed 11 2 2 7
44
13 Daniel Solberg Peugeot Munkfors MC 13 5 4 4
24 Peter Hagström Saab AMF Årsunda 15 3 5 7
30 Jonatan Jansson Saab Kolsva MS 11 4 3 4
61 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 16 7 7 2
91 Emil Gilberg Volkswagen Gestrike RT 4 4 0B 0B
45
1 Albin Källgren Volvo Gestrike RT 5 2 3
16 Rickard Andersson Saab Eskilstuna MK 21 7 7 7
66 Johan Kahlin Volvo Årjängs MK 19 7 5 7
67 Annika Isaksson Saab Hofors Motorklubb Team NS tak och fönster Ab 14 7 4 3
46
2 Dennis Olsson Volvo Woxnadalens MK 8 3 4 1
14 Andreas Öberg Opel Gestrike RT 12 5 7 0S
79 Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 15 7 3 5
81 Ola Andersson Volvo Silja Bil Racing Klubb 10 2 5 3
94 Marcus Gladh Opel AMF Årsunda 3 3 0B 0EB
47
4 Rasmus Jernberg Volvo Malungs MK 17 7 5 5
35 Markus Virén Saab Ljusdals MS 7 3 0S 4
54 Sebastian Rylander Volvo AMF Årsunda 9 3 4 2
70 Ricky Turner Saab Borlänge MK 12 4 3 5
83 Ronny Källgren Volvo Gestrike RT 11 4 2 5
87 Tobias Svärd Saab MK Orion 17 3 7 7
48
20 Kevin Åresund Volvo Hofors MK 7 2 2 3
38 Niclas Blomkvist Saab SMK Gävle 14 0S 7 7
40 Karolina Olsson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 3 3 3
69 Eddie Gilberg Alfa Gestrike RT Team Lumek Motorsport 16 4 5 7
88 Alexander Jernberg Saab SMK Hälsinge 13 4 4 5
93 Peter Winberg Volvo Bollnäs MK 5 2 1 2
49
28 Niclas Gustavsson Opel Hamre MK 7 5 0B 2
32 Ture Boström Opel Järbo MK 11 4 4 3
37 Daniel Andersson Opel AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 6 3 3 0B
41 Tommy Hysing Opel SMK Dala 18 7 7 4
42 Tony Ohlsson Volkswagen SMK Nyköping 8 3 5 0B
59 Dan Olsson Saab SMK Gävle Jernbro Industrial 7 7 0B 0EB
50
12 Johan Uhr Opel AMF Årsunda 17 7 3 7
27 Lukas Hedlund Saab Gestrike RT 9 5 0S 4
31 Peter Vesslen Volvo SMK Hälsinge Misty Racing 16 7 7 2
34 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 5 1 4 0B
48 Victor Källgren Volvo Gestrike RT 7 2 5 0B
78 Görgen Söderström Volvo Bollnäsmk 7 3 2 2
51
9 Malte Eriksson Saab AMF Årsunda 5 0B 5 0S
11 Emil ”Totte” Gustafsson Saab Ludvika MS 5 5 0S 0S
21 Jonas Klahr Volvo Mora MK 15 7 4 4
25 Mattias Grannas Saab Siljan BRK 11 4 3 4
45 Ewa Jäder Saab Gestrike RT Jäder Motorsport 3 1 2 0EB
96 Daniel Svensson Saab AMF Årsunda 19 5 7 7

Omgång:1

11
38 Niclas Blomkvist Saab SMK Gävle 14 0S 7 7
41 Tommy Hysing Opel SMK Dala 18 7 7 4
62 Kevin Östlund Volvo Hofors MK 12 4 3 5
71 Emili Andersson Opel AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 2 2 5
74 Henke Palm Volvo Ilsbo MK 12 5 3 4
78 Görgen Söderström Volvo Bollnäsmk 7 3 2 2
12
2 Dennis Olsson Volvo Woxnadalens MK 8 3 4 1
18 Andreas Stålehammar Saab Gestrike RT TrafikCenter i Dalarna AB 16 5 4 7
43 Oscar Bergman Saan Ljusdals MS 5 1 4 0S
66 Johan Kahlin Volvo Årjängs MK 19 7 5 7
70 Ricky Turner Saab Borlänge MK 12 4 3 5
90 Joakim Skilberg Volvo Mkspeed 11 2 2 7
13
23 Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 17 3 7 7
32 Ture Boström Opel Järbo MK 11 4 4 3
48 Victor Källgren Volvo Gestrike RT 7 2 5 0B
51 Louise Malmström Saab Eskilstuna MK 3 1 2 0S
56 Andreas Turner Saab Borlänge MK 13 5 3 5
67 Annika Isaksson Saab Hofors Motorklubb Team NS tak och fönster Ab 14 7 4 3
14
21 Jonas Klahr Volvo Mora MK 15 7 4 4
28 Niclas Gustavsson Opel Hamre MK 7 5 0B 2
33 Oskar Rosén Toyota Gestrike RT Team Svartflagg 9 3 5 1
69 Eddie Gilberg Alfa Gestrike RT Team Lumek Motorsport 16 4 5 7
86 Albin Olsson Saab AMF Årsunda 0 0B
15
5 Gustav Nylen Saab AMF Årsunda 8 3 1 4
16 Rickard Andersson Saab Eskilstuna MK 21 7 7 7
44 Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 17 5 7 5
80 Alexander Nordqvist Saab Gestrike RT 4 4 0B
81 Ola Andersson Volvo Silja Bil Racing Klubb 10 2 5 3
16
11 Emil ”Totte” Gustafsson Saab Ludvika MS 5 5 0S 0S
42 Tony Ohlsson Volkswagen SMK Nyköping 8 3 5 0B
61 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT Jernbro Industrial 16 7 7 2
75 Anders Tholander Saab Borlänge MK Jernbro Industrial 7 7 0S 0B
82 Christer Söderlund Toyota MK Orion 0 0B
84 Robin Green Opel SMK Hedemora 5 4 1 0B
17
34 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 5 1 4 0B
55 Henrik Edgren Peugeot Munkfors MC 16 4 5 7
73 Urban Bergström Volvo Tväråns If OPUSBILPROVNING.SE 13 5 4 4
76 Daniel Samuelsson Saab MK Team Westom Opus bilprovning 21 7 7 7
93 Peter Winberg Volvo Bollnäs MK 5 2 1 2
94 Marcus Gladh Opel AMF Årsunda 3 3 0B 0EB
18
3 Lars Olof Sole Klahr Volkswagen Malungs MK 8 4 4 0EB
26 Daniel Othzén Opel SMK Gävle 1 0B 1
27 Lukas Hedlund Saab Gestrike RT 9 5 0S 4
40 Karolina Olsson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 9 3 3 3
68 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 6 2 3 1
79 Leo Karlsson Volvo Årjängs MK 15 7 3 5
19
17 Ida Törnhult Saab Gestrike RT Sundgrens Åkeri AB 0 0B
25 Mattias Grannas Saab Siljan BRK 11 4 3 4
47 Jimmy Wallström Volvo SMK Hedemora 3 3
59 Dan Olsson Saab SMK Gävle Jernbro Industrial 7 7 0B 0EB
89 Stefan Nilsson Saab MK Speed ÅK NYNÄSHAMNS FOLKRACEFESTIVAL 14 5 4 5
92 Robin Engström Saab AMF Årsunda 9 2 2 5
20
7 Sven Olsson Volvo Woxnadalens MK 11 2 4 5
14 Andreas Öberg Opel Gestrike RT 12 5 7 0S
54 Sebastian Rylander Volvo AMF Årsunda 9 3 4 2
58 Lars Börser Volvo Ljusdals MS 19 7 7 5
88 Alexander Jernberg Saab SMK Hälsinge 13 4 4 5
21
15 Elinore Selldén Audi SMK Hedemora 6 0SB 5 1
19 Felicia Nygren Volvo Ljusdals MS 11 4 4 3
22 Nora Lindqvist Saab SMK Hälsinge 0 0B
60 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
65 Anton Eriksson Saab Gestrike RT 7 3 1 3
72 Pontus Karlsson Opel Rasbo MK 8 5 3 0S
22
1 Albin Källgren Volvo Gestrike RT 5 2 3
12 Johan Uhr Opel AMF Årsunda 17 7 3 7
87 Tobias Svärd Saab MK Orion 17 3 7 7
91 Emil Gilberg Volkswagen Gestrike RT 4 4 0B 0B
96 Daniel Svensson Saab AMF Årsunda 19 5 7 7
23
9 Malte Eriksson Saab AMF Årsunda 5 0B 5 0S
10 Micke Westerlund