AugustiTrollet 2021 (SMK Vingåker)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Vid fel och brister kontakta oss gärna på info@resultattavlan.se Vi kommer inte hinna fixa något till den pågående tävlingen men förhoppningsvis till nästa tävling.


Omgång:Final

1
C
11 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 15 4 7 4
30 Pontus Ny Opel Gnesta MK 14 7 3 4V
49 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 14 2 7 5
28 Marcus Osmen Volvo Gnesta MK 13 4 5 4V
18 Pontus Åkerlind Volvo Flenms 14 5 4 5
38 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 13 2 4 7
2
B
24 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 16 7 7 2
26 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 17 7 5 5
11 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 15 4 7 4
3 Örjan Åkerstrand Saab Östernärke RMC John Ekströms Bygg Örebro 15 5 5 5
29 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 15 7 3 5
36 Patric Björling Saab Katrineholms MK 16 4 5 7
4
A
35 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks bildemotering 21 7V 7 7
47 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
15 Fredrik Karlsson Saab SMK Motala Bil 19 5 7 7
26 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 17 7 5 5
42 Engla Johansson Saab Finspångs MS 17 3 7 7
20 Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 17 5 5 7

Omgång:3

22
47 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
26 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 17 7 5 5
43 Dave Irving Volkswagen Katrineholm MK 9 2 4 3
10 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 8 3 1 4
19 Jörgen Jögga Bergström Saab SMK Vingåker 4 4V 0B 0EB
21 Thomas Lindell Saab Östernärkes RMC 4 4 0B 0EB
23
35 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks bildemotering 21 7V 7 7
45 Peter Andersson Volvo Östergyllen RC 12 5 2 5
22 Emma Ny Volvo Gnesta MK 10 2 4 4
31 Johan Morin Saab Västerås MS 7 3 1 3
40 Andreas Norbergh Volvo Flens MS 3 3 0EB 0EB
24
15 Fredrik Karlsson Saab SMK Motala Bil 19 5 7 7
1 Lars-Göran Fritz Saab Östernärkes RMC 11 4 4 3
25 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 12 5 3 4
27 Melina Toven Saab Kolsva MS 6 2 4 0B
8 Henrik Granvik Volvo Järbo MK 9 4 0B 5V
25
28 Marcus Osmen Volvo Gnesta MK 13 4 5 4V
36 Patric Björling Saab Katrineholms MK 16 4 5 7
18 Pontus Åkerlind Volvo Flenms 14 5 4 5
37 Fredrik Lidström Volvo Flens MS 5 3 2 0S
33 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2 0B
44 Linnea Granberg Volvo Åby MK 6 1 2 3
26
42 Engla Johansson Saab Finspångs MS 17 3 7 7
30 Pontus Ny Opel Gnesta MK 14 7 3 4V
49 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 14 2 7 5
17 Jimmy Kullander Toyota Finspångs MS 8 3 5 0B
7 Mattias Dahlberg Saab Skepptuna MK 5 0B 5 0B
41 Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 4 0S 1 3
27
24 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 16 7 7 2
11 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 15 4 7 4
3 Örjan Åkerstrand Saab Östernärke RMC John Ekströms Bygg Örebro 15 5 5 5
20 Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 17 5 5 7
4 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker 13 7 3 3
32 Kristofer Elsinen Saab Gnesta MK 5 2 3 0B
28
29 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 15 7 3 5
23 Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 9 5 4V 0B
38 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 13 2 4 7
13 Madicken Swärdh Toyota Katrineholms MK 9 3 3 3T
48 Rasmus Lidström Volvo Flens MS 10 4 2 4

Omgång:2

12
35 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks bildemotering 21 7V 7 7
26 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 17 7 5 5
1 Lars-Göran Fritz Saab Östernärkes RMC 11 4 4 3
32 Kristofer Elsinen Saab Gnesta MK 5 2 3 0B
37 Fredrik Lidström Volvo Flens MS 5 3 2 0S
13
15 Fredrik Karlsson Saab SMK Motala Bil 19 5 7 7
4 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker 13 7 3 3
23 Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 9 5 4V 0B
17 Jimmy Kullander Toyota Finspångs MS 8 3 5 0B
45 Peter Andersson Volvo Östergyllen RC 12 5 2 5
10 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 8 3 1 4
14
24 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 16 7 7 2
27 Melina Toven Saab Kolsva MS 6 2 4 0B
13 Madicken Swärdh Toyota Katrineholms MK 9 3 3 3T
7 Mattias Dahlberg Saab Skepptuna MK 5 0B 5 0B
33 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2 0B
41 Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 4 0S 1 3
15
42 Engla Johansson Saab Finspångs MS 17 3 7 7
20 Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 17 5 5 7
29 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 15 7 3 5
22 Emma Ny Volvo Gnesta MK 10 2 4 4
31 Johan Morin Saab Västerås MS 7 3 1 3
44 Linnea Granberg Volvo Åby MK 6 1 2 3
16
11 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 15 4 7 4
28 Marcus Osmen Volvo Gnesta MK 13 4 5 4V
43 Dave Irving Volkswagen Katrineholm MK 9 2 4 3
8 Henrik Granvik Volvo Järbo MK 9 4 0B 5V
21 Thomas Lindell Saab Östernärkes RMC 4 4 0B 0EB
5 Lars Strandberg Honda Västerås Motorsällskap Team järn död 1 0B 1EB
17
49 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 14 2 7 5
36 Patric Björling Saab Katrineholms MK 16 4 5 7
25 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 12 5 3 4
38 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 13 2 4 7
48 Rasmus Lidström Volvo Flens MS 10 4 2 4
19 Jörgen Jögga Bergström Saab SMK Vingåker 4 4V 0B 0EB
18
47 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
3 Örjan Åkerstrand Saab Östernärke RMC John Ekströms Bygg Örebro 15 5 5 5
30 Pontus Ny Opel Gnesta MK 14 7 3 4V
18 Pontus Åkerlind Volvo Flenms 14 5 4 5
12 Håkan Gillstam Volvo Östernärkes RMC 3 3 0EB
40 Andreas Norbergh Volvo Flens MS 3 3 0EB 0EB

Omgång:1

1
4 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker 13 7 3 3
18 Pontus Åkerlind Volvo Flenms 14 5 4 5
43 Dave Irving Volkswagen Katrineholm MK 9 2 4 3
48 Rasmus Lidström Volvo Flens MS 10 4 2 4
31 Johan Morin Saab Västerås MS 7 3 1 3
41 Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 4 0S 1 3
2
25 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 12 5 3 4
9 Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 7 7
13 Madicken Swärdh Toyota Katrineholms MK 9 3 3 3T
32 Kristofer Elsinen Saab Gnesta MK 5 2 3 0B
21 Thomas Lindell Saab Östernärkes RMC 4 4 0B 0EB
44 Linnea Granberg Volvo Åby MK 6 1 2 3
3
30 Pontus Ny Opel Gnesta MK 14 7 3 4V
36 Patric Björling Saab Katrineholms MK 16 4 5 7
27 Melina Toven Saab Kolsva MS 6 2 4 0B
2 Kim Christensen Saab SMK Vingåker 5 5
10 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 8 3 1 4
4
35 Casper Granfors Saab Kolsva MS Östmarks bildemotering 21 7V 7 7
42 Engla Johansson Saab Finspångs MS 17 3 7 7
3 Örjan Åkerstrand Saab Östernärke RMC John Ekströms Bygg Örebro 15 5 5 5
38 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 13 2 4 7
8 Henrik Granvik Volvo Järbo MK 9 4 0B 5V
33 Patrik Åkerlind Volvo Flens MS 3 1 2 0B
5
26 Terje Pedersen Saab Kolsva MS 17 7 5 5
20 Valdemar Nord Volvo Gnesta MK 17 5 5 7
28 Marcus Osmen Volvo Gnesta MK 13 4 5 4V
17 Jimmy Kullander Toyota Finspångs MS 8 3 5 0B
7 Mattias Dahlberg Saab Skepptuna MK 5 0B 5 0B
6
47 Pelle Wilén Saab Strängnäs AMS 21 7 7 7
11 Joel Bachmann Volvo Finspång's MS 15 4 7 4
49 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 14 2 7 5
23 Mattis Gillstam Volvo Östernärkes RMC 9 5 4V 0B
37 Fredrik Lidström Volvo Flens MS 5 3 2 0S
7
29 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 15 7 3 5
1 Lars-Göran Fritz Saab Östernärkes RMC 11 4 4 3
45 Peter Andersson Volvo Östergyllen RC 12 5 2 5
40 Andreas Norbergh Volvo Flens MS 3 3 0EB 0EB
5 Lars Strandberg Honda Västerås Motorsällskap Team järn död 1 0B 1EB
8
24 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 16 7 7 2
15 Fredrik Karlsson Saab SMK Motala Bil 19 5 7 7
22 Emma Ny Volvo Gnesta MK 10 2 4 4
19 Jörgen Jögga Bergström Saab SMK Vingåker 4 4V 0B 0EB
12 Håkan Gillstam Volvo Östernärkes RMC 3 3 0EB

Omgång:Final

3
A
101 Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 21 7 7 7
106 Emil Fällman Volvo SMK Vingåker 17 5 7 5
107 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 5 7
102 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 16 4 7 5
112 Isac Åhman Volvo MK Ran 17 7 3 7
108 Ida Nylin Saab MK Ran 12 5 4 3

Omgång:3

29
102 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 16 4 7 5
111 Hampus Åkerlind Volvo Flen 10 5 5 0S
112 Isac Åhman Volvo MK Ran 17 7 3 7
108 Ida Nylin Saab MK Ran 12 5 4 3
114 Joel Björkman Volvo Fms 9 2 3 4
30
101 Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 21 7 7 7
106 Emil Fällman Volvo SMK Vingåker 17 5 7 5
110 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 11 3 5 3
109 Alice Johansson Saab Finspångs MS 10 4 4 2
105 Stina Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 11 3 4 4
31
107 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 5 7
113 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks bildemontering 9 4 0B 5
104 Maja Osmén Volvo Gnesta MK 6 0B 2 4
115 Elias Larsson Toyota Kolsva MS 5 0B 2 3V

Omgång:2

19
107 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 5 7
102 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 16 4 7 5
105 Stina Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 11 3 4 4
114 Joel Björkman Volvo Fms 9 2 3 4
115 Elias Larsson Toyota Kolsva MS 5 0B 2 3V
20
106 Emil Fällman Volvo SMK Vingåker 17 5 7 5
111 Hampus Åkerlind Volvo Flen 10 5 5 0S
112 Isac Åhman Volvo MK Ran 17 7 3 7
109 Alice Johansson Saab Finspångs MS 10 4 4 2
104 Maja Osmén Volvo Gnesta MK 6 0B 2 4
21
101 Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 21 7 7 7
108 Ida Nylin Saab MK Ran 12 5 4 3
110 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 11 3 5 3
113 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks bildemontering 9 4 0B 5

Omgång:1

9
101 Alexander Björklund Volvo Fjugesta MS 21 7 7 7
111 Hampus Åkerlind Volvo Flen 10 5 5 0S
105 Stina Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 11 3 4 4
114 Joel Björkman Volvo Fms 9 2 3 4
113 Malin Östmark Saab Kolsva MS Östmarks bildemontering 9 4 0B 5
10
106 Emil Fällman Volvo SMK Vingåker 17 5 7 5
102 Anton Wallberg Saab Östernärkes RMC 16 4 7 5
112 Isac Åhman Volvo MK Ran 17 7 3 7
110 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 11 3 5 3
115 Elias Larsson Toyota Kolsva MS 5 0B 2 3V
11
107 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 19 7 5 7
108 Ida Nylin Saab MK Ran 12 5 4 3
109 Alice Johansson Saab Finspångs MS 10 4 4 2
104 Maja Osmén Volvo Gnesta MK 6 0B 2 4