LaxåFestivalen 2021 (Laxå MK)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Vid fel och brister kontakta oss gärna på info@resultattavlan.se Vi kommer inte hinna fixa något till den pågående tävlingen men förhoppningsvis till nästa tävling.


Omgång:Final

3
C
15 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 21 3 3V 4 4 7
16 Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 22 5 3 7 4 3
17 Tim Bjärud Saab MK Ramunder 20 5 5 4 2 4
35 Victor Ringström Saab Fjugesta MS TEAM NERIKE KUGG & MEKAN 22 5 4 7 5 1
42 Johan Saarela Saab Degerfors RC 22 2 7 3 5 5
45 Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 19 4 4 4 2 5
7
B
1 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 24 4 7 3 7 3
5 Robin Mattisson Saab Vimmerby MS 26 5 4 7 7 3
10 Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 25 7 7 4 3 4
13 Antonio Westerling Volkswagen MK Kinda 26 4 7 7 3 5
28 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 26 2 5 7 5 7
42 Johan Saarela Saab Degerfors RC 22 2 7 3 5 5
11
A
8 Jesper Björklund Saab Eskilstuna MK 33 5V 7 7 7 7
28 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 26 2 5 7 5 7
29 Christoffer Nordquist Nissan Lidköpings MSF 28 7 7 2 5 7
31 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 31 7 5 5 7 7
43 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 33 0 7 5 7 7
44 Victor Johansson Toyota MK Falcon 31 0 7 7 7 3

Omgång:5

1
5 Robin Mattisson Saab Vimmerby MS 26 5 4 7 7 3
10 Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 25 7 7 4 3 4
25 Kim Åström Volvo MK Ramunder 11 3 1 2 3 2
39 Nick Andersson Saab Laxå MK 13 4 4 2 3V 0B
42 Johan Saarela Saab Degerfors RC 22 2 7 3 5 5
43 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 33 0 7 5 7 7
2
14 Tobias Bilfeldt Volvo SMK Valdemarsvik 16 1 2 2 7 4
16 Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 22 5 3 7 4 3
23 Kenneth Ringström Saab Fjugesta MS 18 2 4 7 5 0B
29 Christoffer Nordquist Nissan Lidköpings MSF 28 7 7 2 5 7
45 Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 19 4 4 4 2 5
3
6 Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 18 5 2 4 4V 3
7 Victor Gustafsson Saab SMK Motala Bil 10 4 3 1 2V 0B
24 Micke Åström Mazda MSK Kvarnvingarna 16 5 2 4 5 0B
31 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 31 7 5 5 7 7
33 Joel Karlsson Volvo Tjust MK 16 2 4 4 2 4
40 Magnus Robertsson Volvo Lidköpings MSF 17 3V 2 3 4 5
4
4 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 15 1 3 2 4 5
15 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 21 3 3V 4 4 7
20 Joel Hult Saab Hästveda FRC 16 3 2 5 4 2
34 Patrik Turner Opel Borlänge MK 14 3 4V 2 1 4
35 Victor Ringström Saab Fjugesta MS TEAM NERIKE KUGG & MEKAN 22 5 4 7 5 1
44 Victor Johansson Toyota MK Falcon 31 0 7 7 7 3
5
17 Tim Bjärud Saab MK Ramunder 20 5 5 4 2 4
28 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 26 2 5 7 5 7
30 Lennart Wilhelmsson Volvo Team Mikro BSK 7 0B 1 1 2 3
36 Kristoffer Ringström Saab Fjugesta MS 12 3 5 2 0B 2
38 Tobias Vatvedt Volvo Kalmar MK 16 1 5 5 4 1
48 Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 16 4 1 3 3 5
6
1 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 24 4 7 3 7 3
8 Jesper Björklund Saab Eskilstuna MK 33 5V 7 7 7 7
12 Richard Glad Saab Ljungsbro MK 9 2 3 2 0B 2
13 Antonio Westerling Volkswagen MK Kinda 26 4 7 7 3 5
27 Marcus Johnsen Saab Laxå MK 19 4 3 5 3 4V

Omgång:4

1
10 Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 25 7 7 4 3 4
17 Tim Bjärud Saab MK Ramunder 20 5 5 4 2 4
20 Joel Hult Saab Hästveda FRC 16 3 2 5 4 2
29 Christoffer Nordquist Nissan Lidköpings MSF 28 7 7 2 5 7
43 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 33 0 7 5 7 7
2
23 Kenneth Ringström Saab Fjugesta MS 18 2 4 7 5 0B
33 Joel Karlsson Volvo Tjust MK 16 2 4 4 2 4
39 Nick Andersson Saab Laxå MK 13 4 4 2 3V 0B
40 Magnus Robertsson Volvo Lidköpings MSF 17 3V 2 3 4 5
44 Victor Johansson Toyota MK Falcon 31 0 7 7 7 3
3
5 Robin Mattisson Saab Vimmerby MS 26 5 4 7 7 3
16 Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 22 5 3 7 4 3
24 Micke Åström Mazda MSK Kvarnvingarna 16 5 2 4 5 0B
27 Marcus Johnsen Saab Laxå MK 19 4 3 5 3 4V
45 Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 19 4 4 4 2 5
46 Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 2 0B 5 0EB
4
4 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 15 1 3 2 4 5
19 Patrik Pettersson Saab Ydre MK SkrotSmart 22 7 5 0
26 Jesper Nilsson Saab Finspångs MS 13 3 5 5 0B
31 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 31 7 5 5 7 7
41 Pierre Oskarsson Volkswagen MSK Kvarnvingarna 12 5 3 4
5
8 Jesper Björklund Saab Eskilstuna MK 33 5V 7 7 7 7
11 Stefan Svensson Saab Lidköpings MSF 7 4 0B 3 0EB
15 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 21 3 3V 4 4 7
35 Victor Ringström Saab Fjugesta MS TEAM NERIKE KUGG & MEKAN 22 5 4 7 5 1
36 Kristoffer Ringström Saab Fjugesta MS 12 3 5 2 0B 2
48 Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 16 4 1 3 3 5
6
1 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 24 4 7 3 7 3
7 Victor Gustafsson Saab SMK Motala Bil 10 4 3 1 2V 0B
25 Kim Åström Volvo MK Ramunder 11 3 1 2 3 2
28 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 26 2 5 7 5 7
34 Patrik Turner Opel Borlänge MK 14 3 4V 2 1 4
38 Tobias Vatvedt Volvo Kalmar MK 16 1 5 5 4 1
7
6 Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 18 5 2 4 4V 3
12 Richard Glad Saab Ljungsbro MK 9 2 3 2 0B 2
13 Antonio Westerling Volkswagen MK Kinda 26 4 7 7 3 5
14 Tobias Bilfeldt Volvo SMK Valdemarsvik 16 1 2 2 7 4
30 Lennart Wilhelmsson Volvo Team Mikro BSK 7 0B 1 1 2 3
42 Johan Saarela Saab Degerfors RC 22 2 7 3 5 5

Omgång:3

1
2 Bo Tordegård Saab MK Team Westom Hagestigs motorsport 9 1 5 3
5 Robin Mattisson Saab Vimmerby MS 26 5 4 7 7 3
18 Magnus Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 3 3 0B 0EB
29 Christoffer Nordquist Nissan Lidköpings MSF 28 7 7 2 5 7
33 Joel Karlsson Volvo Tjust MK 16 2 4 4 2 4
38 Tobias Vatvedt Volvo Kalmar MK 16 1 5 5 4 1
2
11 Stefan Svensson Saab Lidköpings MSF 7 4 0B 3 0EB
14 Tobias Bilfeldt Volvo SMK Valdemarsvik 16 1 2 2 7 4
20 Joel Hult Saab Hästveda FRC 16 3 2 5 4 2
35 Victor Ringström Saab Fjugesta MS TEAM NERIKE KUGG & MEKAN 22 5 4 7 5 1
41 Pierre Oskarsson Volkswagen MSK Kvarnvingarna 12 5 3 4
3
6 Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 18 5 2 4 4V 3
21 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 8 1 4 3
23 Kenneth Ringström Saab Fjugesta MS 18 2 4 7 5 0B
25 Kim Åström Volvo MK Ramunder 11 3 1 2 3 2
46 Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 2 0B 5 0EB
4
16 Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 22 5 3 7 4 3
17 Tim Bjärud Saab MK Ramunder 20 5 5 4 2 4
31 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 31 7 5 5 7 7
39 Nick Andersson Saab Laxå MK 13 4 4 2 3V 0B
48 Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 16 4 1 3 3 5
5
12 Richard Glad Saab Ljungsbro MK 9 2 3 2 0B 2
15 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 21 3 3V 4 4 7
26 Jesper Nilsson Saab Finspångs MS 13 3 5 5 0B
28 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 26 2 5 7 5 7
40 Magnus Robertsson Volvo Lidköpings MSF 17 3V 2 3 4 5
47 Gustav Fransson Saab Hallsbergs MK 4 1 3 0B
6
7 Victor Gustafsson Saab SMK Motala Bil 10 4 3 1 2V 0B
10 Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 25 7 7 4 3 4
27 Marcus Johnsen Saab Laxå MK 19 4 3 5 3 4V
36 Kristoffer Ringström Saab Fjugesta MS 12 3 5 2 0B 2
42 Johan Saarela Saab Degerfors RC 22 2 7 3 5 5
44 Victor Johansson Toyota MK Falcon 31 0 7 7 7 3
7
1 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 24 4 7 3 7 3
4 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 15 1 3 2 4 5
8 Jesper Björklund Saab Eskilstuna MK 33 5V 7 7 7 7
30 Lennart Wilhelmsson Volvo Team Mikro BSK 7 0B 1 1 2 3
43 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 33 0 7 5 7 7
45 Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 19 4 4 4 2 5
8
13 Antonio Westerling Volkswagen MK Kinda 26 4 7 7 3 5
19 Patrik Pettersson Saab Ydre MK SkrotSmart 22 7 5 0
22 Christian Strömberg Volvo Laxå MK 7 2 2 0
24 Micke Åström Mazda MSK Kvarnvingarna 16 5 2 4 5 0B
34 Patrik Turner Opel Borlänge MK 14 3 4V 2 1 4
37 Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Team Nerike kugg & mekan motorsport 1 0S 0S 0

Omgång:2

1
14 Tobias Bilfeldt Volvo SMK Valdemarsvik 16 1 2 2 7 4
34 Patrik Turner Opel Borlänge MK 14 3 4V 2 1 4
36 Kristoffer Ringström Saab Fjugesta MS 12 3 5 2 0B 2
43 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 33 0 7 5 7 7
46 Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 2 0B 5 0EB
47 Gustav Fransson Saab Hallsbergs MK 4 1 3 0B
2
4 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 15 1 3 2 4 5
11 Stefan Svensson Saab Lidköpings MSF 7 4 0B 3 0EB
28 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 26 2 5 7 5 7
33 Joel Karlsson Volvo Tjust MK 16 2 4 4 2 4
42 Johan Saarela Saab Degerfors RC 22 2 7 3 5 5
3
5 Robin Mattisson Saab Vimmerby MS 26 5 4 7 7 3
12 Richard Glad Saab Ljungsbro MK 9 2 3 2 0B 2
22 Christian Strömberg Volvo Laxå MK 7 2 2 0
31 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 31 7 5 5 7 7
44 Victor Johansson Toyota MK Falcon 31 0 7 7 7 3
48 Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 16 4 1 3 3 5
4
6 Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 18 5 2 4 4V 3
19 Patrik Pettersson Saab Ydre MK SkrotSmart 22 7 5 0
25 Kim Åström Volvo MK Ramunder 11 3 1 2 3 2
27 Marcus Johnsen Saab Laxå MK 19 4 3 5 3 4V
29 Christoffer Nordquist Nissan Lidköpings MSF 28 7 7 2 5 7
35 Victor Ringström Saab Fjugesta MS TEAM NERIKE KUGG & MEKAN 22 5 4 7 5 1
5
10 Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 25 7 7 4 3 4
37 Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Team Nerike kugg & mekan motorsport 1 0S 0S 0
38 Tobias Vatvedt Volvo Kalmar MK 16 1 5 5 4 1
40 Magnus Robertsson Volvo Lidköpings MSF 17 3V 2 3 4 5
41 Pierre Oskarsson Volkswagen MSK Kvarnvingarna 12 5 3 4
45 Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 19 4 4 4 2 5
6
7 Victor Gustafsson Saab SMK Motala Bil 10 4 3 1 2V 0B
8 Jesper Björklund Saab Eskilstuna MK 33 5V 7 7 7 7
9 Jimmy Karlsson Saab Skepptuna MK 7 7 0B
18 Magnus Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 3 3 0B 0EB
26 Jesper Nilsson Saab Finspångs MS 13 3 5 5 0B
39 Nick Andersson Saab Laxå MK 13 4 4 2 3V 0B
7
1 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 24 4 7 3 7 3
15 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 21 3 3V 4 4 7
17 Tim Bjärud Saab MK Ramunder 20 5 5 4 2 4
23 Kenneth Ringström Saab Fjugesta MS 18 2 4 7 5 0B
24 Micke Åström Mazda MSK Kvarnvingarna 16 5 2 4 5 0B
32 Linus Lindberg Saab Orust BSK 7 7 0S
8
2 Bo Tordegård Saab MK Team Westom Hagestigs motorsport 9 1 5 3
13 Antonio Westerling Volkswagen MK Kinda 26 4 7 7 3 5
16 Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 22 5 3 7 4 3
20 Joel Hult Saab Hästveda FRC 16 3 2 5 4 2
21 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 8 1 4 3
30 Lennart Wilhelmsson Volvo Team Mikro BSK 7 0B 1 1 2 3

Omgång:1

1
17 Tim Bjärud Saab MK Ramunder 20 5 5 4 2 4
18 Magnus Fransson Saab Fjugesta MS Nerike Kugg & Mekan Motorsport 3 3 0B 0EB
19 Patrik Pettersson Saab Ydre MK SkrotSmart 22 7 5 0
42 Johan Saarela Saab Degerfors RC 22 2 7 3 5 5
45 Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 19 4 4 4 2 5
47 Gustav Fransson Saab Hallsbergs MK 4 1 3 0B
2
4 Andreas Wallberg Saab Östernärke RMC 15 1 3 2 4 5
12 Richard Glad Saab Ljungsbro MK 9 2 3 2 0B 2
24 Micke Åström Mazda MSK Kvarnvingarna 16 5 2 4 5 0B
29 Christoffer Nordquist Nissan Lidköpings MSF 28 7 7 2 5 7
36 Kristoffer Ringström Saab Fjugesta MS 12 3 5 2 0B 2
39 Nick Andersson Saab Laxå MK 13 4 4 2 3V 0B
3
6 Mattias Sjögren Saab Tidaholms MK 18 5 2 4 4V 3
7 Victor Gustafsson Saab SMK Motala Bil 10 4 3 1 2V 0B
21 Dennis Christensen Saab SMK Vingåker 8 1 4 3
22 Christian Strömberg Volvo Laxå MK 7 2 2 0
40 Magnus Robertsson Volvo Lidköpings MSF 17 3V 2 3 4 5
43 Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 33 0 7 5 7 7
4
2 Bo Tordegård Saab MK Team Westom Hagestigs motorsport 9 1 5 3
3 Johan Karlsson Saab Åtvidabergs MK 2 2
25 Kim Åström Volvo MK Ramunder 11 3 1 2 3 2
32 Linus Lindberg Saab Orust BSK 7 7 0S
41 Pierre Oskarsson Volkswagen MSK Kvarnvingarna 12 5 3 4
48 Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 16 4 1 3 3 5
5
13 Antonio Westerling Volkswagen MK Kinda 26 4 7 7 3 5
15 Albin Holmberg Saab Östernärkes RMC 21 3 3V 4 4 7
35 Victor Ringström Saab Fjugesta MS TEAM NERIKE KUGG & MEKAN 22 5 4 7 5 1
38 Tobias Vatvedt Volvo Kalmar MK 16 1 5 5 4 1
44 Victor Johansson Toyota MK Falcon 31 0 7 7 7 3
46 Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 2 0B 5 0EB
6
8 Jesper Björklund Saab Eskilstuna MK 33 5V 7 7 7 7
20 Joel Hult Saab Hästveda FRC 16 3 2 5 4 2
27 Marcus Johnsen Saab Laxå MK 19 4 3 5 3 4V
28 Oskar Mejving Saab Skillingaryds MK 26 2 5 7 5 7
31 Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 31 7 5 5 7 7
37 Nicklas Hellsing Saab Fjugesta MS Team Nerike kugg & mekan motorsport 1 0S 0S 0
7
5 Robin Mattisson Saab Vimmerby MS 26 5 4 7 7 3
9 Jimmy Karlsson Saab Skepptuna MK 7 7 0B
11 Stefan Svensson Saab Lidköpings MSF 7 4 0B 3 0EB
23 Kenneth Ringström Saab Fjugesta MS 18 2 4 7 5 0B
30 Lennart Wilhelmsson Volvo Team Mikro BSK 7 0B 1 1 2 3
34 Patrik Turner Opel Borlänge MK 14 3 4V 2 1 4
8
1 Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 24 4 7 3 7 3
10 Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB 25 7 7 4 3 4
14 Tobias Bilfeldt Volvo SMK Valdemarsvik 16 1 2 2 7 4
16 Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 22 5 3 7 4 3
26 Jesper Nilsson Saab Finspångs MS 13 3 5 5 0B
33 Joel Karlsson Volvo Tjust MK 16 2 4 4 2 4

Omgång:Final

2
C
105 Johan Larsson Mercedes MK Team Westom 24 3 4 5 5 7
117 Robin Larsson Volvo Jungnerligans RC 24 1 7 4 5 7
132 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 24 4 5 7 3 5
135 Hampus Milton Volvo Jungnerligan RC 24 5 1 4 7 7
142 Dennis Askling Volvo Hallsbergs MK 24 5 7 5 5 2
143 Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 23 7 3 5 4 4
6
B
101 Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK 26 3V 7 5V 7 4
103 Wilmer Westerling Volvo MK Kinda 25 7 5 3 3 7
118 Johan Karlsson Volvo Vimmerby MS 26 5 7 7 5 2T
140 Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 25 7 3 7 7 1
143 Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 23 7 3 5 4 4
150 Felix Skärbring Volvo Jungnerligans RC Team Racepage www.racepage.org 25 4 2 7 7 5
10
A
103 Wilmer Westerling Volvo MK Kinda 25 7 5 3 3 7
127 Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 32 7 7 7 4 7
134 Robin Svensson Volvo MK Ramunder 29 0 5 5 5 7
137 Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 31 0 5 7 7 5
146 Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 27 5 7 7 5 3
159 Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon 27 7 7 2 4 7

Omgång:5

7
106 Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS Team Racepage www.teamracepage.org 21 7 5 7 2 0EB
121 Christian Medbrant Volvo Åtvidabergs MK 22 3 5 4 7 3
131 Johan Johansson Volvo Skövde MK 20 2 4 4V 5 5
134 Robin Svensson Volvo MK Ramunder 29 0 5 5 5 7
138 Robert Medin Opel Mariestads MS 20 3 5 4 4 4
157 Jimmie Sahlberg Volkswagen Hallsbergs MK 18 0S 7 4 7 0B
8
103 Wilmer Westerling Volvo MK Kinda 25 7 5 3 3 7
109 Emil Karlsson Volvo Vimmerby MS 22 5 5 7 2 3
111 Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 8 2 2 0B 2 2
139 Johan Larsson Volvo Hallsbergs MK 13 0B 3 3 3 4
158 Jesper Sundström Volvo Jungnerligans RC 20 3 4 5 3 5
9
102 Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 21 5 0S 5 7 4
117 Robin Larsson Volvo Jungnerligans RC 24 1 7 4 5 7
132 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 24 4 5 7 3 5
140 Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 25 7 3 7 7 1
142 Dennis Askling Volvo Hallsbergs MK 24 5 7 5 5 2
145 Rasmus Valette Volvo SMK Nyköping 16 4 3 3 3 3
10
115 Victor Skoog Volvo SMK Eda 19 4 4 3 3 5
122 Stefan Hudin Volvo MK Ran 8 0B 1 3 2 2
123 Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping 17 1 4 4 4 4
129 Dennis Zetterlund Volvo Laxå MK 12 0B 3 2 4 3
135 Hampus Milton Volvo Jungnerligan RC 24 5 1 4 7 7
11
112 Mikael Gruhs Volvo Vansbro MK 19 0S 4 4 7 4
118 Johan Karlsson Volvo Vimmerby MS 26 5 7 7 5 2T
124 Emil Gruhs Volvo Vansbro MK 17 5 3 2 2 5
126 Fredrik Karjalainen Volvo Bohus RC 12 5 4 0EB 3 0B
146 Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 27 5 7 7 5 3
155 Daniel Juhlin Volvo Laxå MK 17 5 2 3 0TB 7
12
101 Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK 26 3V 7 5V 7 4
105 Johan Larsson Mercedes MK Team Westom 24 3 4 5 5 7
107 Börje Adamsson Volkswagen MK Ramunder 18 2 3 3T 7 3
136 Robin Edoff Volvo SMK Motala Bil 15 4 4 0B 5 2
144 Timmy Millton Volvo Falköpings MK 15 2 0EB 5 3 5
13
114 Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 16 7 5 4 0S 0S
133 Andreas Norbergh Volvo Flens MS 16 0S 4 5 4 3
149 Marcus Åhman Volvo MK Ran 19 3 7 0B 5 4
150 Felix Skärbring Volvo Jungnerligans RC Team Racepage www.racepage.org 25 4 2 7 7 5
159 Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon 27 7 7 2 4 7
14
108 Calle Wallin Saab SMK Karlskoga 13 3V 3 2 4 1
127 Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 32 7 7 7 4 7
128 Michael Johansson Volvo MK Kinda 19 4 5 3 4 3
137 Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 31 0 5 7 7 5
143 Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 23 7 3 5 4 4
147 Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT Sundgrens Åkeri AB 19 4V 1V 7 5 2
15
113 Edvin Johansson Volvo MK Ran 5 1 1 3 0TB 0B
130 Filip Nylund Volvo Mk Ran 14 2 0B 1 4 7
141 Anders Johansson BMW Team Mikro BSK 0 0B 0TB 0S 0S 0S
156 Markus Karlsson Volvo Laxå MK 13 3 2 3 1 4
160 Tim Wretling Volkswagen Hallsbergs MK 14 2 3 2 2 5

Omgång:4

8
117 Robin Larsson Volvo Jungnerligans RC 24 1 7 4 5 7
120 Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 5 3 2 0B 0EB
121 Christian Medbrant Volvo Åtvidabergs MK 22 3 5 4 7 3
122 Stefan Hudin Volvo MK Ran 8 0B 1 3 2 2
143 Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 23 7 3 5 4 4
144 Timmy Millton Volvo Falköpings MK 15 2 0EB 5 3 5
9
107 Börje Adamsson Volkswagen MK Ramunder 18 2 3 3T 7 3
108 Calle Wallin Saab SMK Karlskoga 13 3V 3 2 4 1
118 Johan Karlsson Volvo Vimmerby MS 26 5 7 7 5 2T
132 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 24 4 5 7 3 5
148 Anders Millton Volvo Falköpings MK 0 0TB 0B 0EB 0EB
160 Tim Wretling Volkswagen Hallsbergs MK 14 2 3 2 2 5
10
114 Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 16 7 5 4 0S 0S
135 Hampus Milton Volvo Jungnerligan RC 24 5 1 4 7 7
138 Robert Medin Opel Mariestads MS 20 3 5 4 4 4
142 Dennis Askling Volvo Hallsbergs MK 24 5 7 5 5 2
152 Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 6 2 4 0B 0EB
11
102 Filip Karlsson Volvo Årjängs MK 21 5 0S 5 7 4
139 Johan Larsson Volvo Hallsbergs MK 13 0B 3 3 3 4
146 Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 27 5 7 7 5 3
151 Jonny Nylin Volvo MK Ran 11 3 3 5 0B
154 Marcus Gustafsson Volvo Tidaholms MK 11 4 7 0B 0B
159 Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon 27 7 7 2 4 7
12
116 Rasmus Strömberg Volvo Laxå MK 13 7 2 4 0B
119 Alexander Byrskog Volvo Lessebo MK 7 4 2 1 0B
130 Filip Nylund Volvo Mk Ran 14 2 0B 1 4 7
136 Robin Edoff Volvo SMK Motala Bil 15 4 4 0B 5 2
150 Felix Skärbring Volvo Jungnerligans RC Team Racepage www.racepage.org 25 4 2 7 7 5
13
105 Johan Larsson Mercedes MK Team Westom 24 3 4 5 5 7
106 Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS Team Racepage www.teamracepage.org 21 7 5 7 2 0EB
123 Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping 17 1 4 4 4 4
140 Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 25 7 3 7 7 1
156 Markus Karlsson Volvo Laxå MK 13 3 2 3 1 4
158 Jesper Sundström Volvo Jungnerligans RC 20 3 4 5 3 5
14
101 Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK 26 3V 7 5V 7 4
111 Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 8 2 2 0B 2 2
126 Fredrik Karjalainen Volvo Bohus RC 12 5 4 0EB 3 0B
128 Michael Johansson Volvo MK Kinda 19 4 5 3 4 3
131 Johan Johansson Volvo Skövde MK 20 2 4 4V 5 5
141 Anders Johansson BMW Team Mikro BSK 0 0B 0TB 0S 0S 0S
15
115 Victor Skoog Volvo SMK Eda 19 4 4 3 3 5
124 Emil Gruhs Volvo Vansbro MK 17 5 3 2 2 5
133 Andreas Norbergh Volvo Flens MS 16 0S 4 5 4 3
134 Robin Svensson Volvo MK Ramunder 29 0 5 5 5 7
137 Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 31 0 5 7 7 5
16
103 Wilmer Westerling Volvo MK Kinda 25 7 5 3 3 7
112 Mikael Gruhs Volvo Vansbro MK 19 0S 4 4 7 4
113 Edvin Johansson Volvo MK Ran 5 1 1 3 0TB 0B
129 Dennis Zetterlund Volvo Laxå MK 12 0B 3 2 4 3
147 Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT Sundgrens Åkeri AB 19 4V 1V 7 5 2
17
109 Emil Karlsson Volvo Vimmerby MS 22 5 5 7 2 3
127 Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 32 7 7 7 4 7
145 Rasmus Valette Volvo SMK Nyköping 16 4 3 3 3 3
149 Marcus Åhman Volvo MK Ran 19 3 7 0B 5 4
155 Daniel Juhlin Volvo Laxå MK 17 5 2 3 0TB 7
157 Jimmie Sahlberg Volkswagen Hallsbergs MK 18 0S 7 4 7 0B

Omgång:3

9
108 Calle Wallin Saab SMK Karlskoga 13 3V 3 2 4 1
119 Alexander Byrskog Volvo Lessebo MK 7 4 2 1 0B
121 Christian Medbrant Volvo Åtvidabergs MK 22 3 5 4 7 3
134 Robin Svensson Volvo MK Ramunder 29 0 5 5 5 7
145 Rasmus Valette Volvo SMK Nyköping 16 4 3 3 3 3
146 Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 27 5 7 7 5 3
10
112 Mikael Gruhs Volvo Vansbro MK 19 0S 4 4 7 4
128 Michael Johansson Volvo MK Kinda 19 4 5 3 4 3
132 Kim Ståhl Volvo Laxå MK 24 4 5 7 3 5
136 Robin Edoff Volvo SMK Motala Bil 15 4 4 0B 5 2
149 Marcus Åhman Volvo MK Ran 19 3 7 0B 5 4
158 Jesper Sundström Volvo Jungnerligans RC 20 3 4 5 3 5
11
105 Johan Larsson Mercedes MK Team Westom 24 3 4 5 5 7
109 Emil Karlsson Volvo Vimmerby MS 22 5 5 7 2 3
122 Stefan Hudin Volvo MK Ran 8 0B 1 3 2 2
138 Robert Medin Opel Mariestads MS 20 3 5 4 4 4
141 Anders Johansson BMW Team Mikro BSK 0 0B 0TB 0S 0S 0S
12
124 Emil Gruhs Volvo Vansbro MK 17 5 3 2 2 5
144 Timmy Millton Volvo Falköpings MK 15 2 0EB 5 3 5
147 Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT Sundgrens Åkeri AB 19 4V 1V 7 5 2
156 Markus Karlsson Volvo Laxå MK 13 3 2 3 1 4
157 Jimmie Sahlberg Volkswagen Hallsbergs MK 18 0S 7 4 7 0B
13
111 Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 8 2 2 0B 2 2
114 Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 16 7 5 4 0S 0S
140 Joakim Persson Volvo Tidaholms MK 25 7 3 7 7 1
151 Jonny Nylin Volvo MK Ran 11 3 3 5 0B
155 Daniel Juhlin Volvo Laxå MK 17 5 2 3 0TB 7
160 Tim Wretling Volkswagen Hallsbergs MK 14 2 3 2 2 5
14
107 Börje Adamsson Volkswagen MK Ramunder 18 2 3 3T 7 3
117 Robin Larsson Volvo Jungnerligans RC 24 1 7 4 5 7
127 Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 32 7 7 7 4 7
133 Andreas Norbergh Volvo Flens MS 16 0S 4 5 4 3
152 Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 6 2 4 0B 0EB
15
113 Edvin Johansson Volvo MK Ran 5 1 1 3 0TB 0B
123 Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping 17 1 4 4 4 4
126 Fredrik Karjalainen Volvo Bohus RC 12 5 4 0EB 3 0B
137 Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 31 0 5 7 7 5
142 Dennis Askling Volvo Hallsbergs MK 24 5 7 5 5 2
154 Marcus Gustafsson Volvo Tidaholms MK 11 4 7 0B 0B
16
106 Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS Team Racepage www.teamracepage.org 21 7 5 7 2 0EB
116 Rasmus Strömberg Volvo Laxå MK 13 7 2 4 0B
129 Dennis Zetterlund Volvo Laxå MK 12 0B 3 2 4 3
139 Johan Larsson Volvo Hallsbergs MK 13 0B 3 3 3 4
143 Andreas Elofsson Volvo Tidaholms MK 23 7