KvällsTrollet (SMK Vingåker)

Heatindelningar

Heatindelningarna vi visar här kan innehålla fel, det är därför mycket viktigt att du som är förare kontrollerar heatindelningen som sitter uppe på anslagstavlan.

Vid fel och brister kontakta oss gärna på info@resultattavlan.se Vi kommer inte hinna fixa något till den pågående tävlingen men förhoppningsvis till nästa tävling.


Omgång:Final

1
C
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
2
B
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
3
A
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5

Omgång:3

27
21 Patrik Åkerlind Volvo Flen MS 5 2 3 0B
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
31 Fredric Lindström Volvo Finspångs MS 3 0S 3 0EB
13 Elin Ullervik Ford Strängnäs AMS 11 3 3 5
18 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 0 0B 0EB 0B
39 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 4 0B 0B 4
28
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
41 Robin Norling Saab SMK Nyköping 11 5 3 3
9 Andreas Norberg Volvo Flens MS 7 4 3 0S
14 Victor Ullervik Volkswagen Eskilstuna MK 2 2 0B 0EB
42 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 9 0B 4 5
29
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
24 Robert Andersson Volvo Örebro Racing Club White stripes racing team 9 1T 5 3
33 Mikael Johansson Volvo SMK Arboga 10 5 5 0B
28 Marcus Åhman Volvo MK Ran Askersund 11 4V 3V 4
30
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
36 Anders Norberg Saab Flens MS 8 3 5V 0B
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
31
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
25 Thomas Karlsson Saab Linköpings MS 7 3 4 0S
1 Niklas Nydén Volvo Kolsva MS 10 7 3 0EB
10 Jonas Sjöman Honda Flens MS 10 2 4 4
38 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 0 0VB 0B 0B
32
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
27 Marcus Karlsson Volvo SMK Nyköping 6 2 2 2

Omgång:2

14
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
24 Robert Andersson Volvo Örebro Racing Club White stripes racing team 9 1T 5 3
27 Marcus Karlsson Volvo SMK Nyköping 6 2 2 2
15 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 4 4 0B
31 Fredric Lindström Volvo Finspångs MS 3 0S 3 0EB
15
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
10 Jonas Sjöman Honda Flens MS 10 2 4 4
21 Patrik Åkerlind Volvo Flen MS 5 2 3 0B
7 Björn Tornell Saab SMK Vingåker 2 2 0EB
14 Victor Ullervik Volkswagen Eskilstuna MK 2 2 0B 0EB
16
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
36 Anders Norberg Saab Flens MS 8 3 5V 0B
41 Robin Norling Saab SMK Nyköping 11 5 3 3
25 Thomas Karlsson Saab Linköpings MS 7 3 4 0S
18 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 0 0B 0EB 0B
17
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
9 Andreas Norberg Volvo Flens MS 7 4 3 0S
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
40 Micke Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 0 0B 0EB
18
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
33 Mikael Johansson Volvo SMK Arboga 10 5 5 0B
13 Elin Ullervik Ford Strängnäs AMS 11 3 3 5
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
38 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 0 0VB 0B 0B
19
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
1 Niklas Nydén Volvo Kolsva MS 10 7 3 0EB
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
2 Bo Gustafsson Volvo Björkviks MC 3 3 0EB
39 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 4 0B 0B 4
20
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
35 Joel Bachmann Volvo Finspång,S MS 5 5V 0EB
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
26 Jimmy Kullander Audi Finspångs MS 4 4 0B
28 Marcus Åhman Volvo MK Ran Askersund 11 4V 3V 4
42 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 9 0B 4 5

Omgång:1

1
19 Jesper Granfors Saab Eskilstuna MK 19 7 7 5
10 Jonas Sjöman Honda Flens MS 10 2 4 4
33 Mikael Johansson Volvo SMK Arboga 10 5 5 0B
5 Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 16 4 5 7
31 Fredric Lindström Volvo Finspångs MS 3 0S 3 0EB
2 Bo Gustafsson Volvo Björkviks MC 3 3 0EB
2
25 Thomas Karlsson Saab Linköpings MS 7 3 4 0S
12 Joakim Holmberg Volvo Eskilstuna MK 16 7 4 5
3 Kristian Vainikainen Toyota Eskilstuna MK Team Smèdäck AB 17 5 7 5
15 Rasmus Pettersson Volvo Flens MS 4 4 0B
42 Jimmy Cederberg Saab Västerås MS 9 0B 4 5
40 Micke Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 0 0B 0EB
3
20 Jan-Erik Rydell Volvo Finspångs MS 12 5 5 2
9 Andreas Norberg Volvo Flens MS 7 4 3 0S
1 Niklas Nydén Volvo Kolsva MS 10 7 3 0EB
27 Marcus Karlsson Volvo SMK Nyköping 6 2 2 2
13 Elin Ullervik Ford Strängnäs AMS 11 3 3 5
4 Jörgen Bergström Saab SMK Vingåker 0 0S
4
30 Patric Björling Saab Katrineholms MK 15 3 5 7
41 Robin Norling Saab SMK Nyköping 11 5 3 3
16 Thomas Söderlund Saab MK Orion 15 7 5 3
21 Patrik Åkerlind Volvo Flen MS 5 2 3 0B
26 Jimmy Kullander Audi Finspångs MS 4 4 0B
38 Emil Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 0 0VB 0B 0B
5
32 Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 19 5 7 7
22 Terje Pedersen Saab Kolsva MK 21 7 7 7
28 Marcus Åhman Volvo MK Ran Askersund 11 4V 3V 4
34 Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 12 3 4 5
14 Victor Ullervik Volkswagen Eskilstuna MK 2 2 0B 0EB
18 Tobias Alsing Opel MSK Hammaren 0 0B 0EB 0B
6
8 Natalie Granfors Saab Eskilstuna EMK 15 4 7 4V
17 Robin Tenselius Saab Linköpings MS 17 3 7 7
29 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK Fisknäbbens Bil & Maskin 18 7 7 4
24 Robert Andersson Volvo Örebro Racing Club White stripes racing team 9 1T 5 3
37 Mikael Andersson Saab Kolsva MS 12 5V 0B 7
6 Erik Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 2
7
11 Jacob Hillner Volvo Östernärkes RMC 14 7 4 3
36 Anders Norberg Saab Flens MS 8 3 5V 0B
23 Sebastian Ottosson Saab Skepptuna MK 12 4 4 4
35 Joel Bachmann Volvo Finspång,S MS 5 5V 0EB
7 Björn Tornell Saab SMK Vingåker 2 2 0EB
39 Tobias Karlsson Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 4 0B 0B 4

Omgång:Final

1
A
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7

Omgång:3

33
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7
114 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 12 4 4 4
102 Madicken Swärd Toyota Kmk Katrineholms Motorklubb madicken Swärd 9 3 4 2
111 Leo Bergqvist Opel Hallsbergs MK 9 3 3 3
34
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
110 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 12 4V 3 5
109 Jonatan Sjöstedt Volvo SMK Vingåker 8 2 3 3
103 Linnea Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 0B 0EB 2
105 Lukas Mattson Saab Skepptuna MK 9 0S 5 4
35
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
113 Anton Wallberg Saab MK Kopparberg 4 4 0S 0B

Omgång:2

21
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
102 Madicken Swärd Toyota Kmk Katrineholms Motorklubb madicken Swärd 9 3 4 2
111 Leo Bergqvist Opel Hallsbergs MK 9 3 3 3
105 Lukas Mattson Saab Skepptuna MK 9 0S 5 4
22
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
114 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 12 4 4 4
109 Jonatan Sjöstedt Volvo SMK Vingåker 8 2 3 3
103 Linnea Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 0B 0EB 2
23
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7
110 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 12 4V 3 5
113 Anton Wallberg Saab MK Kopparberg 4 4 0S 0B

Omgång:1

8
107 Gustav Hartzell Saab Norrköpings MK RH Autorikt AB 21 7V 7 7
112 Carl Eriksson Toyota Strängnäs AMS 17 5 5 7
114 Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 12 4 4 4
105 Lukas Mattson Saab Skepptuna MK 9 0S 5 4
9
104 Casper Granfors Saab Eskilstuna MK Östmarks Bildemontering 21 7 7 7
108 Lukas Thor Ford Östernärkes RMC John Ekströms Bygg AB, Örebro 15 5 5 5
113 Anton Wallberg Saab MK Kopparberg 4 4 0S 0B
102 Madicken Swärd Toyota Kmk Katrineholms Motorklubb madicken Swärd 9 3 4 2
109 Jonatan Sjöstedt Volvo SMK Vingåker 8 2 3 3
10
101 Lucas Carlsson Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 19 7 7 5
106 Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 13 5 4 4V
110 Hampus Åkerlind Volvo Flens MS 12 4V 3 5
111 Leo Bergqvist Opel Hallsbergs MK 9 3 3 3
103 Linnea Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 0B 0EB 2

Omgång:Final

1
B
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5
2
A
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5

Omgång:3

36
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
218 Nadia Berntsson Volvo Linköpings MS 8 7 1 0EB
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
204 Per Ström Opel MSK Hammaren 5 3 0J 2
37
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
211 Jonna Olsson Saab SMK Vingåker MaxSport Sweden 6 2 4 0EB
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
202 Malvina Langetoft Opel Katrineholms MK 3 1 2 0EB
38
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5
213 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC Nowén Motorsport 7 0S 0S 7

Omgång:2

24
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
218 Nadia Berntsson Volvo Linköpings MS 8 7 1 0EB
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
202 Malvina Langetoft Opel Katrineholms MK 3 1 2 0EB
25
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
208 Maria Johansson Volvo SMK Arboga 5 5 0EB
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
211 Jonna Olsson Saab SMK Vingåker MaxSport Sweden 6 2 4 0EB
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
213 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC Nowén Motorsport 7 0S 0S 7
26
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
204 Per Ström Opel MSK Hammaren 5 3 0J 2
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
209 Erica Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 3 2 1
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5

Omgång:1

11
212 Lasse Eriksson Volvo Hallsbergs MK 19 7 5V 7
201 Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 17 5 7 5
205 Bosse Loberg Saab SMK Örebro 13 4 4 5
206 Julia Mejermo Opel SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 14 3 7 4
209 Erica Eklöf Saab SMK Vingåker Petterssons Service 3 2 1
213 Maja Fritz Volvo Östernärkes RMC Nowén Motorsport 7 0S 0S 7
12
218 Nadia Berntsson Volvo Linköpings MS 8 7 1 0EB
208 Maria Johansson Volvo SMK Arboga 5 5 0EB
214 Erkki Tarpila Volkswagen Ljungsbro MK 10 4 3 3
204 Per Ström Opel MSK Hammaren 5 3 0J 2
211 Jonna Olsson Saab SMK Vingåker MaxSport Sweden 6 2 4 0EB
216 Henning Baeckström Saab Team Mikro BSK 9 0EB 4 5
13
210 Isabell Söderlund Saab SMK Vingåker 21 7 7 7
215 Sara Ordell Saab MK Orion Fisknäbbens Bil & Maskin 13 5 5 3
203 Sofie Söder Saab Östernärkes RMC Ekströms bygg örebro 13 4 5 4
207 Jarmo Karjalainen Saab SMK Karlskoga 9 3 3 3
217 Jenny Lundh Volkswagen Gnesta MK 9 2 3 4
202 Malvina Langetoft Opel Katrineholms MK 3 1 2 0EB